Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (luty 2020)

11.03.2020 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Luty był piątym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było dodatnie. Nadwyżka wpłat wyniosła +0,7 mld zł

Nieustająco uwaga klientów skupiała się głównie na funduszach dłużnych, do których klienci wpłacili prawie 850 mln zł netto. Gros nowych środków trafiło do funduszy o uniwersalnej strategii, czyli w wielu przypadkach takich, które w przeszłości działały jako fundusze gotówkowe. Tak jak w styczniu największą popularnością cieszyły się NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO). W lutym powodzeniem cieszyły się także fundusze obligacji korporacyjnych (ponad 0,1 mld zł) oraz obligacji zagranicznych (znacznie ponad 0,1 mld zł).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Od tego roku co miesiąc można liczyć na napływy kapitału do funduszy zdefiniowanej daty tworzonych pod PPK. Tak też było w lutym – fundusze te pozyskały prawie 150 mln zł netto. Nieco gorzej szła sprzedaż pozostałych funduszy mieszanych, do których trafiło jedynie niecałe 50 mln zł netto – głównie do funduszy stabilnego wzrostu oraz zdefiniowanej daty.

Przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu (ponad 80 mln zł) oraz fundusze surowcowe (ok. 50 mln zł).

Pozostałe segmenty zakończyły styczeń pod kreską. Odpływy nie ominęły funduszy akcyjnych i to w większym stopniu akcji polskich, niż akcji zagranicznych (łącznie -260 mln zł). Pozytywnie na tym tle wyróżniają się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, dla których styczeń był trzecim miesiącem z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży – i to na najwyższym od 24 miesięcy poziomie ponad 80 mln zł.

Luty przyniósł kontynuację złej passy funduszy akcyjnych, z których klienci wypłacili netto prawie 0,5 mld zł. Środki wycofywali zarówno z funduszy akcji polskich uniwersalnych, jak i akcji zagranicznych, szczególnie o charakterze globalnym. Fundusze akcji małych i średnich spółek pozyskały netto 18 mln zł.
 
 

Liderem sprzedaży w lutym zostało Generali Investments TFI, które pozyskało ponad 0,3 mld zł nowego kapitału. Niewiele mniej nowych środków trafiło do funduszy TFI PZU. Na 3 miejscu znalazło się NN IP TFI. Najwięcej środków klienci wycofali z funduszy PKO TFI.

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę