Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PPE rosną jak na drożdżach

25.02.2020 | Anna Zalewska
Źródło: Studio 72 / Shutterstock.com
W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zarejestrowała rekordową liczbę nowych pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Liderem w pozyskiwaniu nowych firm są NN TFI oraz TFI PZU

Przez lata PPE cieszyły się niewielkim zainteresowaniem pracodawców. Co roku powstawało jedynie kilkadziesiąt nowych programów. Dynamika nowych umów wyraźnie wzrosła w 2018 wraz z konkretyzacją planów wprowadzenia PPK – zarejestrowano wtedy aż 206 nowych PPE. W 2019 mieliśmy do czynienia już z prawdziwym wysypem nowych umów, zarejestrowano ich ponad 700. W 2020 roku tempo tworzenia nowych programów wyraźnie zmalało, ale ich liczba wciąż rośnie, sięgając 20 lutego 1907 działających programów.
 
Liczba

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

PPE – sprawdź jak to działa [infografika]

Firmy mogą tworzyć PPE przy współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych (TFI) lub z powszechnym towarzystwem emerytalnym (PTE). Obecnie o nowe PPE walczą praktycznie już tylko TFI. Liderem w tym segmencie jest TFI PZU, które obecnie zarządza ponad 420 PPE (w samym 2019 roku utworzyło ponad 180 nowych programów), które obejmują 182 tysiące pracowników. W pozyskiwaniu nowych firm ostatnio wyprzedza je NN Investment Partners TFI, które w 2019 roku podpisało ponad 190 nowych umów i na koniec 2019 roku zarządzało łącznie 337 programami, obejmującymi 115 tys. osób. Bardzo aktywne w pozyskiwaniu nowych firm są także PKO TFI i Investors TFI (po ponad 80 nowych PPE), a także Esaliens TFI, Generali Investments TFI oraz TFI Allianz Polska.

PPE w TFI

W zeszłym roku wśród TFI oferujących PPE pojawili się też nowi gracze - pierwsze programy utworzyły BNP Paribas TFI oraz AGRO TFI.

Jedynie kilka PPE zawarto w formie umowy z zakładem ubezpieczeń czy w formie  pracowniczego funduszu emerytalnego.

Tak duży wzrost zainteresowania tworzeniem PPE można wiązać głównie z chęcią uniknięcia obowiązku utworzenia PPK przez niektóre firmy. Pracodawcy, którzy oferują pracownikom PPE, nie muszą wdrażać PPK. Muszą jedynie spełnić dwa warunki: odprowadzana składka musi wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a w PPE musi uczestniczyć minimum 25% osób zatrudnionych.

Jak utworzyć PPE, żeby uzyskać zwolnienie z PPK

Proces założenia PPE jest bardziej złożony niż PPK, a także nieco droższy. W przypadku PPK wysokość wpłaty pracodawcy wynosi minimum 1,5%, natomiast w przypadku PPE – co najmniej 3,5%. Poza tym w PPK także pracownicy wnoszą swoje wpłaty, a w PPE ta opcja jest dobrowolna.

Przeczytaj także: PPE kontra PPK – sprawdź, czym się różnią

Sam proces utworzenia PPE jest także nieco dłuższy. W pierwszym kroku trzeba wybrać instytucję finansową – PPE oferuje łącznie ponad 30 firm. W drugim kroku należy zawrzeć umowę zakładową z reprezentacją pracowników – jest to w przeciwieństwie do PPK warunek konieczny. Umowa taka powinna zawierać najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem programu oraz załącznik, którym jest deklaracja uczestnictwa pracowników (PPE jest dla nich dobrowolne). Kolejny krok to zawarcie z instytucją finansową umowy, w której będą zawarte najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem PPE. Na koniec pracodawca musi złożyć wniosek do KNF o rejestrację PPE.

Aby uzyskać „zwolnienie” z konieczności wprowadzania PPK, pracodawcy muszą jeszcze uzyskać partycypację zatrudnionych na poziomie co najmniej 25% pracowników i … wyrobić się w terminie. Przy wprowadzaniu PPK, ustawodawca wydłużył okres na zakładanie PPE do dnia, w którym dany podmiot ma obowiązek utworzenia PPK. Firmy zatrudniające między 50 a 249 pracowników miały na to czas do 1 stycznia br., a mniejsze firmy mają czas do 1 lipca tego roku. Co to dokładnie oznacza? Przed tym terminem musi być opłacona przynajmniej jedna składka do PPE.

Co ważne, należy spełniać odpowiednie warunki (25% partycypacji oraz składki minimum 3,5%) praktycznie przez cały czas – jest to sprawdzane 2 razy w roku – 1 stycznia i 1 lipca. W przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie ponad 90 dni, ograniczenia wysokości składki podstawowej pracodawcy poniżej 3,5% wynagrodzenia, likwidacji PPE, celowego opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni czy spadku partycypacji w PPE poniżej 25% osób zatrudnionych – trzeba założyć PPK.

Jeśli nie uda się utworzyć PPE jako alternatywy dla PPK przed ustawowym terminem (trzeba się liczyć z tym, że cały proces trwa około 2 miesiące), pracodawca będzie musiał prowadzić dwa programy jednocześnie. Może oczywiście zlikwidować PPE, co wymaga zgody reprezentacji pracowników, a w przypadku jej braku – całego postępowania likwidacyjnego trwającego łącznie kilkanaście miesięcy.

TAGI:

PPEwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę