Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Fundusze Altus TFI u depozytariuszy

12.02.2020 | Anna Zalewska
4 lutego 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o cofnięciu Altus TFI zezwolenia na wykonywanie działalności. Od 5 lutego jedynymi uprawnionymi do reprezentowania funduszy są ich depozytariusze – przypomina KNF

Maksymalny okres, w którym depozytariusz może reprezentować fundusz inwestycyjny wynosi 3 miesiące – czyli do 5 maja 2020. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. W ciągu 3 miesięcy depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi innym towarzystwom. Jeśli nie dojdzie do przejęcia, fundusze ulegają rozwiązaniu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W momencie wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Altus TFI na prowadzenie działalności, towarzystwo zarządzało 17 funduszami i subfunduszami. Pięć z nich jest w trakcie likwidacji.

W przypadku działających funduszy Altus TFI depozytariuszami są BNP Paribas Bank Polska oraz mBank. To z nimi powinni się kontaktować ich uczestnicy, dla których zostały utworzone specjalne adresy mailowe.

mBank jest depozytariuszem łącznie 5 funduszy SEJF (dawnych SKOK-ów), których aktywa na koniec grudnia 2019 warte były łącznie 20 mln zł oraz dwóch funduszy zamkniętych: Universe NSFIZ oraz Universe 2 NSFIZ.

Fundusze, których depozytariuszem jest mBank

Fundusze
aktywa (mln zł)
SEJF FIO Strategii Dłużnych 0,59  
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 0,85
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 5,29
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 4,60
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 8,79
Universe NSFIZ 16,82
Universe 2 NSFIZ 12,40

Sposób kontaktuAltus_reprezentacja@mbank.pl


BNP Paribas Bank Polska jest natomiast depozytariuszem 3 subfunduszy Altus FIO Parasolowy (z aktywami wartymi 25 mln zł) oraz EGB Wierzytelności 2 Subfundusz 1 (EGB Wierzytelności 2 NSFIZ) i SECUS NSFIZ InSecura. Na początku lutego Altus TFI informowało, że zawarło umowę z Ipopema TFI o przekazaniu ostatniego z wymienionych funduszy do Ipopema TFI.


Fundusze, których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska

Fundusze aktywa (mln zł)
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 16,77
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 0,56
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 8,01
SECUS NSFIZ InSecura bd
EGB Wierzytelności 2 Subfundusz 1 (EGB Wierzytelności 2 NSFIZ) bd

Sposób kontaktu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl


Fundusze w trakcie likwidacji:
ALTUS 13 FIZ (w likwidacji)
ALTUS 44 FIZ (w likwidacji)
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN (w likwidacji)
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 (w likwidacji)
ALTUS FIZ Alokacji Kapitału (w likwidacji).

TAGI:

Altus TFIdepozytariuszKNF

zobacz także

↑ na górę