Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Oprocentowanie lokat szoruje po dnie

06.02.2020 | analizy.pl
Oprocentowania nowo zakładanych lokat bankowych spadło do najniższego poziomu w historii, wynika z najnowszych danych NBP. Średnia stawka dla depozytu wyniosła w grudniu 1,21%.

Mniej więcej od roku, z miesiąca na miesiąc mocno spada oprocentowanie depozytów i kont oszczędnościowych oferowanych przez banki. W grudniu średnie oprocentowanie dla nowo zakładanych lokat wynosiło zaledwie 1,21%, w porównaniu do 1,31% w listopadzie i 1,83% rok wcześniej. Grudniowe stawki okazały się wręcz najniższymi, od kiedy NBP publikuje te dane (2005 roku).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.To o tyle zła wiadomość dla oszczędzających, że jednocześnie mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem inflacji, która w grudniu sięgnęła 3,4%. To oznacza, że realnie (po odjęciu inflacji) lokaty przynoszą stratę przekraczającą 2%.

Realna stopa procentowa to w uproszczeniu różnica pomiędzy nominalną stopą procentową a poziomem inflacji. Pokazuje, czy inwestor realnie zyskuje czy też jego zyski są „zjadane” przez inflację.

Nic też nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ekonomiści spodziewają się dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach – nawet do 4,5%, i pewnej stabilizacji w kolejnych. Średnia za cały rok może okazać się najwyższa od kilku lat (i przekraczać 3,5%).

Obecnie jedynie pojedyncze banki oferują wyższe stawki. W ofercie znajdziemy jedynie 4 lokaty ze stawkami przekraczającymi 3,4% – sprawdź najnowszy ranking lokat – i tylko jedno konto oszczędnościowe – sprawdź ranking kont oszczędnościowych.

Niskie oprocentowanie lokat zniechęca klientów do ich zakładania. Od około 4 lat wartość depozytów terminowych ulokowanych w bankach i SKOK-ach utrzymuje się na podobnym poziomie – około 300 mld zł (w grudniu 2019 roku wynosiło 302,9 mld zł). Rosną natomiast oszczędności trzymane na zwykłych kontach, które rzadko są oprocentowane. Według NBP w grudniu średnie oprocentowanie rachunków bieżących wynosiło 0,46% (najmniej od kiedy NBP publikuje te dane). W grudniu 2019 wartość oszczędności na rachunkach bieżących trzymanych w bankach i SKOK-ach przekroczyła barierę 600 mld złotych (o 80 mld zł więcej niż rok wcześniej).Niskie oprocentowanie lokat i wysoka inflacja stawia przed oszczędzającymi spory dylemat. Czy zgodzić się na utratę realnej wartości naszych oszczędności na lokatach, czy poświęcić trochę czasu na szukanie dobrej alternatywy. Jedną z nich mogą być obligacje skarbowe indeksowane inflacją albo fundusze dłużne (czytaj: Jak pokonać inflację w swoich inwestycjach?). Dla tych, którzy są gotowi podjąć wyższe ryzyko jednym z rozwiązań mogą być fundusze akcyjne, które mogą przynieść stopy zwrotu zdecydowanie przekraczające poziom inflacji, ale równocześnie niosą ryzyko straty (czytaj: Czy to jest czas na zainwestowanie w fundusze małych i średnich spółek?).

TAGI:

depozytyinflacja

zobacz także

↑ na górę