Stary Kontynent, nowy fundusz inwestycyjny

10.02.2020 | Artykuł sponsorowany
Generali Investments TFI przedstawia kolejny nowy fundusz – Generali Akcji Europejskich. Uzupełnia parasol SFIO z 10 polskimi i globalnymi strategiami inwestycyjnymi

Inwestorzy, którzy chcą część portfela ulokować w akcjach spółek z rynków rozwiniętych, przeważnie stają przed dylematem: Ameryka Północna, Japonia czy Europa. Dlaczego mieliby postawić właśnie na giełdy Starego Kontynentu?

Atrakcyjność inwestycyjna Europy polega przede wszystkim na dużej różnorodności sektorowej. Bez trudu znajdziemy tu silne fundamentalnie spółki, o dobrych perspektywach, z sektorów lub branż, które są mniej reprezentowane na innych rynkach. Przykładami są choćby spółki z segmentu dóbr luksusowych, samochodowego czy medycznego – mówi Adam Woźny, który jest zarządzającym nowym funduszem Generali Akcji Europejskich (powstał z przekształcenia Generali Akcje Biopharma).

W świetle bardzo niskich, nawet ujemnych stóp procentowych w Europie i wyraźnie wyższego wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, o Chinach nie wspominając, do inwestowania w Europie część z inwestorów podchodzi z dystansem. Ta „niechęć”, zdaniem Adama Woźnego, bierze się stąd, że Stary Kontynent postrzega się w kontekście przestarzałych spółek przemysłowych i mało atrakcyjnych spółek z sektora energetycznego.

Tymczasem prawda jest taka, że z łatwością znajdziemy tu także interesujących reprezentantów zaawansowanych technologicznie sektorów, wysokospecjalistycznego przemysłu, a także branży informatycznej. Dobrane w ten sposób spółki europejskie z pewnością będą ciekawym dodatkiem do naszego portfela inwestycji na rynkach rozwiniętych – przekonuje zarządzający i dodaje, że inwestorzy z długim horyzontem inwestycyjnym powinni szukać europejskich spółek z segmentów zaawansowanych technologicznie, które nie boją się inwestować w rozwój, i które na to stać. Ciekawe biznesy znajdziemy także w segmencie rozrywki i dóbr luksusowych, specjalistycznych sektorach chemicznych czy wysokospecjalistycznym przemyśle. To olbrzymi rynek akcji, de facto trzecie pod względem wielkości po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Trudno więc sobie wyobrazić naprawdę zdywersyfikowany, globalny portfel bez akcji europejskich.

Generali

 

Złoty rok dla akcji europejskich

Rynki europejskie mają za sobą najlepszy rok w tym wieku. O przeszło 25% rosły główne indeksy na giełdach w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Zasadnym jest pytanie, czy po tak dobrym roku teraz jest dobry moment, żeby zainwestować na tych rynkach.

Zgodnie z naszymi prognozami na ten rok oczekujemy, że akcje europejskich rynków rozwiniętych wzrosną w przedziale między 5% a 10%. Sprzyjać im będą rosnące zyski części spółek, które z sukcesem zdobywają rynki zbytu na swoje produkty również poza Europą, a także wsparcie fiskalne ze strony poszczególnych gospodarek – mówi Adam Woźny, zarządzający Generali Akcji Europejskich. Z drugiej strony wskazuje, że niewiadomą jest wynik negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie wspólnych relacji handlowych, a także status Szkocji w brexitowej „układance”. Przełożenie na europejski rynek akcji będzie miał również rozwój wydarzeń na linii USA-Chiny.

W Generali Akcji Europejskich, , podobnie jak w Generali Akcji Amerykańskich, zarządzający inwestuje bezpośrednio w akcje spółek, a nie poprzez inne fundusze. Dzięki temu sam, w zgodzie z własnym przekonaniem, buduje portfel. Dla klientów taki fundusz jest tańszy, bo nie ponoszą oni kosztów funduszy źródłowych. Do tego niska pierwsza wpłata (100 zł) sprawia, że rynki europejski są naprawdę w zasięgu ręki każdego inwestora.Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
 
Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Akcji Amerykańskich. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
 
Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Akcji Amerykańskich. Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości jednostki uczestnictwa w krótkim terminie.
 
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.
 
Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

TAGI:

Adam Woźnyfundusze akcji europejskichGenerali Investments TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę