Trzy nowe fundusze indeksowe na platformie inPZU

23.01.2020 | analizy.pl
Źródło: Shutterstock.com
TFI PZU uruchomiło sprzedaż trzech funduszy inwestycyjnych na platformie inPZU: jednego opartego o nowoutworzony Indeks GPW CEEplus oraz dwóch opracowanych we współpracy z Goldman Sachs Asset Management

Od 22 stycznia na platformie internetowej inPZU są dostępne trzy nowe subfundusze pasywne:

  • inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek,
  • inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących,
  • inPZU Akcje CEEplus.

 
Pierwsze dwa fundusze to produkty pasywne typu feeder opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman Sachs Asset Management. Fundusze te mają na celu osiągnięcie lepszego profilu ryzyka i zwrotu z inwestycji w całym cyklu inwestycyjnym w porównaniu do tradycyjnych funduszy ETF opartych o wielkość indeksu i ważonych wartością kapitalizacji rynkowej spółek.

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index + 10% WIBID 1M. Z kolei inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M.
 


Cieszymy się perspektywą współpracy z PZU, dzięki której ich klienci będą mieć jeszcze szerszy wybór produktów inwestycyjnych. Polska to atrakcyjny rynek dla usług z zakresu zarządzania aktywami. Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, a zapotrzebowanie na rozwiązania inwestycyjne rośnie. Dzięki tym produktom klienci w Polsce będą mogli lokować środki na międzynarodowych rynkach, korzystając z kompetencji wypracowanych dekadami doświadczeń – mówi Sheila Patel z GSAM.

W ramach współpracy TFI PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych lub współzarządzanych przez GSAM w swojej sieci dystrybucji. To założenie odnosić się będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl.

Dodatkowo PZU uruchamia na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowostworzony indeks GPW CEEplus.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są strefą najwyższego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Coraz więcej inwestorów pyta nas o możliwości skorzystania z tego dynamicznego rozwoju. Naszą odpowiedzią jest CEEPlus – indeks Trójmorza. Kupując jeden instrument finansowy inwestor ma udział w rozwoju ponad 100 największych i najbardziej płynnych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Słowenii, Rumunii i Węgier. Kolejne kraje dołączą wkrótce, a w dalszych planach mamy utworzenie indeksu spółek regionalnych, które uwzględniają kryteria ESG w swojej strategii rozwoju – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Platforma inPZU umożliwia inwestowanie w fundusze pasywne z oferty TFI PZU. Z jej oferty mogą korzystać klienci indywidualni oraz instytucjonalni. Każdy fundusz ma stałą opłatę za zarządzanie - 0,5%, nie są pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Od uruchomienia serwisu inPZU do funduszy indeksowych inPZU SFIO napłynęło 123 mln zł.

 


TAGI:

inpzuproduktyTFI PZU

zobacz także

↑ na górę