Zaczyna się odliczanie do likwidacji funduszy GO TFI

22.01.2020 | KNF
17 grudnia 2019 r. KNF wydała decyzję o cofnięciu GO TFI zezwolenia  na  wykonywanie  działalności. Od 19 grudnia jedynymi uprawnionymi do reprezentowania funduszy są depozytariusze – przypomina KNF

Depozytariuszami funduszy są: BNP Paribas Bank Polska oraz Q Securities SA. Maksymalny okres, w którym depozytariusz może reprezentować fundusz inwestycyjny wynosi 3 miesiące i upływa z dniem 19 marca 2020 r. Po upływie tego terminu fundusze, które nie zostaną przejęte przez nowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych ulegają rozwiązaniu i rozpoczyna się ich likwidacja, prowadzona przez depozytariusza funduszu.

Czytaj również: GO TFI znika z rynku

W sprawach dotyczących funkcjonowania poszczególnych funduszy, do momentu przejęcia zarządzania nimi przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub rozpoczęcia ich likwidacji, uczestnicy powinni kierować swoje zapytania do depozytariuszy wskazanych w poniższym zestawieniu.
 
W sprawach dotyczących funduszy HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, których zarządzanie zostało przejęte przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, uczestnicy powinni kierować swoje zapytania do tego towarzystwa.
 
W przypadku funduszy, które były w trakcie likwidacji przed wydaniem decyzji o cofnięciu GO TFI zezwolenia na wykonywanie działalności, proces ich likwidacji realizowany jest przez depozytariuszy tych funduszy.

komunikat KNF

TAGI:

GO TFIKNF

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę