Pojawił się zielony sygnał dla funduszy akcji małych i średnich przedsiębiorstw

20.01.2020 | Jan Chojnacki
W ostatnich kilku miesiącach fundusze akcji małych i średnich spółek miewały dodatni bilans sprzedaży. W związku z tym znów pojawił się sygnał kupna w naszej strategii inwestycyjnej opartej na napływach do tej grupy

Średnie saldo wpłat do funduszy akcji małych i średnich spółek z ostatnich sześciu miesięcy jest nieznacznie dodatnie i wynosi 1,5 mln zł . To oznacza, że pojawił się sygnał kupna w naszej strategii inwestycyjnej opartej na napływach środków do funduszy akcji MiŚS.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W serwisie analizy.pl w zakładce ABC inwestowania można znaleźć pozycję „Sprawdź, kiedy zainwestować w fundusze akcji polskich małych i średnich spółek”, w której opisana jest strategia inwestycyjna oparta na napływach środków do funduszy MŚP. Sygnałem do wejścia w inwestycję jest dodatnie średnie saldo wpłat i wypłat z poprzednich sześciu miesięcy do funduszy. Z kolei sygnałem wyjścia i przeniesienia środków do „bezpiecznej przystani” (np. lokaty) jest spadek średniego salda poniżej zera.
 
Sprawdź: notowania funduszy z grupy akcji małych i średnich spółek.
 
Należy podkreślić, że tak niewielkie odchylenie bilansu sprzedaży od zera nie jest silnym sygnałem przemawiającym za podjęciem decyzji inwestycyjnej. Niemniej jednak zbiega się w czasie z wieloma prognozami, w których stawia się właśnie na akcje małych i średnich spółek.
 
stategia

 
Ostatni sygnał dotyczący kupna funduszy akcji MŚP miał miejsce w maju zeszłego roku. Średnia dodatniego salda nie utrzymała się jednak długo i już sierpniu pojawił się odwrotny sygnał sprzedaży.
 
Wyniki strategii opartej na bilansie sprzedaży funduszy akcji małych i średnich spółek są w długim terminie (od 2005 r.) lepsze zarówno od średniej dla funduszy ze swojej grupy jak i od wyników samego indeksu mWIG40.
 
msp wyniki mwig

W przypadku innej grupy funduszy – funduszy akcji polskich uniwersalnych, wciąż średnie saldo sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy jest ujemne, stąd od 32 miesięcy mamy sygnał o utrzymaniu środków w bezpiecznej przystani.

TAGI:

strategia flowowa

zobacz także

↑ na górę