Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (grudzień 2019)

20.01.2020 | Anna Zalewska
Źródło: Shutterstock.com
Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria, by znaleźć się na liście najlepszych funduszy, czyli otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w comiesięcznym Rankingu

Aby znaleźć się na liście najlepszych funduszy do budowy portfela, produkty te muszą spełniać 2 warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. oraz 36-mies. na koniec grudnia 2019 roku (w sumie minimum 7).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Najlepsze

W segmencie funduszy akcyjnych odnotowaliśmy kilka zmian. W grudniu po ponad rocznej przerwie do najlepszych produktów dołączył Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek. Fundusz ten to solidny produkt, wyróżniający się niestandardową budową portfela. Proaktywne podejście, odważne zakłady oraz dywersyfikacja geograficzna zazwyczaj przynoszą bardzo dobre rezultaty, ale w 2018 roku przekuły się w słabe wyniki. Obniżyliśmy wówczas Rating z 5 do 4 gwiazdek, a oceny rankingowe szorowały po dnie. Zeszły rok przyniósł powrót formy, w grudniu ocena roczna podskoczyła do 4a, co wystarczyło do powrotu na listę najlepszych funduszy. Podobna historia dotyczy funduszu Noble Fund Akcji, który także po dłuższej przerwie powrócił do naszego zestawienia.
 
Wśród najlepszych funduszy akcyjnych w najnowszej edycji pojawiły się jeszcze Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) oraz Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) – oba po krótkiej przerwie (wynikającej z pogorszenia formy).

Najlepsze

W segmencie funduszy mieszanych mieliśmy podobne zmiany. Po kilkunastomiesięcznej przerwie do grona najlepszych funduszy powróciły dwa produkty z Noble Funds TFI – Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) oraz Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO), które po trudnym 2018 roku, wróciły do formy. W zestawieniu pojawił się także Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO), który we wrześniu otrzymał wysokie 4 gwiazdki w Ratingu Analiz Online. Skarbiec III Filar to specyficzny fundusz mieszany, o agresywnym profilu. To oznacza, że rywalizacja o wysokie miejsca w tabeli okupiona jest ponadprzeciętną zmiennością, którą nie każdy inwestor zaakceptuje. W krótkim okresie efektywność zarządzania funduszem (mierzona parametrem IR) może przyjmować skrajnie różne wartości, jednak w dłuższym terminie świadczy na jego korzyść. I tak po kilku miesiącach słabych ocen w 12-mies. Rankingu Analiz Online od października notuje poprawę, a w grudniu otrzymał najwyższą – 5a.
 
Wśród funduszy mieszanych najdłużej w naszym zestawieniu znajduje się Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), który obecnie może pochwalić się najwyższymi ocenami w Rankingu oraz 5-gwiazdkową oceną w Ratingu. Ponadto jest kilkukrotnym laureatem nagrody Alfa.
 
Najmniej zmian zaszło w segmencie funduszy dłużnych. Po przerwie do zestawienia najlepszych funduszy polskich papierów dłużnych uniwersalnych powrócił GAMMA (GAMMA Biznes SFIO), a w grupie polskich papierów skarbowych długoterminowych - Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO). Drugi z funduszy jest specyficznym produktem. Charakteryzuje się relatywnie wysokim ryzykiem stopy procentowej oraz istotnym poziomem dźwigni finansowej, które przekładają się na istotne różnice pomiędzy wynikami funduszu a przeciętnymi rezultatami w grupie. Są one na tyle znaczące, że pozycja funduszu względem konkurencji potrafi zmieniać się dla poszczególnych horyzontów inwestycyjnych od miejsca pierwszego do niemal ostatniego.

Najlepsze

W najnowszej edycji mamy dwóch liderów całego zestawienia – Generali Investments TFI oraz Investors TFI (każde z 6 funduszami). Na drugim miejscu z 5 funduszami znalazło się NN Investment Partners TFI.
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”. 

Warto też dodać, że poza wymienionymi funduszami na rynku jest kilkanaście funduszy, które mogą pochwalić się najwyższymi ocenami w Rankingu Analiz Online, ale które nie zostały jeszcze objęte ocenie ratingowej, stąd nie mogły znaleść się w powyższym zestawieniu. Ich listę prezentujemy poniżej.

Fundusze


TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę