Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Spółek Wzrostowych - w poszukiwaniu potencjału

17.01.2020 | Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak

Data analizy: 17 stycznia 2020 r.

Fundusz: Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: globalne rynki rozwinięte

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Skarbiec Spółek Wzrostowych jest produktem, który silnie wyróżnia się na tle krajowej konkurencji. Polityka inwestycyjna zakłada bowiem inwestowanie w spółki z dużym potencjałem wzrostu, w szczególności ze względu na rozwój nowoczesnych technologii, zmian demograficznych oraz światowych trendów konsumpcyjnych. Zespół zarządzających unika natomiast firm, które związane są z przemysłem ciężkim, a które wymagają znaczących nakładów kapitałowych. Z powodu tych specyficznych kryteriów oraz z uwagi na znaczącą wielkość funduszu, poszukiwanie emitentów do portfela odbywa się głównie na rynkach zagranicznych (wybór na krajowym parkiecie często jest zwyczajnie niewystarczający). Głównym kierunkiem inwestycyjnym są spółki z USA, ale pojawiają się też firmy z innych rynków, w tym z Polski (historycznie był to CD Projekt, Livechat oraz Medicalgorithmics). Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku inwestycji zagranicznych ryzyko kursu walutowego jest zabezpieczane. To właśnie wspomniany dobór poszczególnych firm jest jednym z aspektów przemawiających za nieszablonowością tego produktu i umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej. Zespół zarządzających odpowiadających za realizację strategii posiada bowiem poparte rynkowymi sukcesami doświadczenie w selekcji perspektywicznych spółek i rozległą ekspertyzę rynków zagranicznych. Nabywcy jednostek funduszu powinni jednak mieć świadomość, że w przypadku podjęcia przez menedżerów decyzji o inwestycji w dane papiery skala rynkowych zakładów jest znacząca a koncentracja portfela – wysoka, co przekłada się na dużą zmienność wyników.

Uzasadnienie oceny
W ostatnich latach spółki działające w obszarze nowoczesnych technologii były jednym z segmentów, który odnotował najwyższe stopy zwrotu. Zarządzający funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych w umiejętny sposób potrafili zdyskontować światową koniunkturę na rynkach akcji, co przełożyło się na konkurencyjne zyski dla inwestorów. Jeśli chodzi o aspekt wynikowy jest to produkt, który należy do ścisłej czołówki na krajowym rynku. Zarówno, jeśli chodzi o nominale stopy zwrotu, jak i po skorygowaniu ich o ponoszone ryzyko – ocena ilościowa to wysokie 4a w horyzoncie jednego roku i najwyższe 5a dla trzech lat. Niewątpliwie jest to aspekt, który przemawia na korzyść produktu. O wysokiej ocenie w dużym stopniu decyduje tutaj jednak również i czynnik ludzki – doświadczenie zespołu zarządzających. W okresie zmian organizacyjnych w Skarbiec TFI fundusz nie utracił „agresywnego” charakteru, przejawiającego się przede wszystkim w selekcji spółek, które dzięki swojej specyficznej charakterystyce są w stanie przedostać się do grona rynkowych liderów bądź się wśród nich utrzymać. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to produkt adresowany do każdego inwestora. Bardziej zachowawcze osoby mogą nie czuć się komfortowo z wysokim poziomem zmienności jednostki oraz okresowym obsunięciem wartości kapitału. Na niekorzyść produktu przemawia natomiast aspekt kosztowy, opłata manipulacyjna jest bowiem najwyższa w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. Niemniej jednak zestawienie wyraźnych zalet i kilku słabszych stron przekłada się zdecydowanie na wysoką oceną produktu – utrzymujemy naszą dotychczasową notę 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Poparte sukcesami doświadczenie zarządzających w inwestowaniu na zagranicznych rynkach.
  • Konkurencyjne na tle krajowej konkurencji stopy zwrotu.
  • Znacząca skala zakładów stwarza realne szanse na budowanie przewagi w przypadku udanych zakładów.
  • Wyższa od przeciętnej zmienność jednostki.
  • Wysoki na tle konkurencji koszt towarzyszący inwestycji.

TAGI:

fundusze akcji zagranicznych pozostałeratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę