Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Technologii i Innowacji Globalny - otwarty na spółki z pomysłem

17.01.2020 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 17 stycznia 2020 r.

Fundusz: PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: pozostałe

Rating: Rating dla funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek

Charakterystyka produktu
PKO Technologii i Innowacji Globalny to swego rodzaju osobliwość na polskim rynku funduszy. Trudno bowiem o produkt o zbliżonym profilu inwestycyjnym, co samo w sobie jest już wyróżnieniem, ale z drugiej strony i niedogodnością w kontekście oceny na tle bezpośredniej konkurencji, której brakuje. Przedmiotem zainteresowania zarządzającego są tu spółki o silnych przewagach konkurencyjnych, które dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu swojej wiedzy i kompetencji pretendują do bycia liderami swoich branż. Chodzi tu zarówno o firmy związane z szeroko rozumianą informatyką i technologią komputerową, jak i o przedsiębiorstwa działające chociażby w branży odzieżowej czy kinowej, których przemyślane i niesztampowe strategie biznesowe dają szanse na sukces rynkowy. Równocześnie mowa o takich spółkach, których potencjał zdaniem menedżera PKO Technologii i Innowacji Globalny nie został dostrzeżony przez globalnych inwestorów, i który dopiero ma znaleźć odzwierciedlenie w giełdowej wycenie. Takie okazje inwestycyjne nie są codziennością, a stąd niewielka liczba walorów w portfelu (30-40 spółek). Uzupełnienie ekspozycji na rynek akcji stanowią kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe, które w razie potrzeby służą sprawnej realizacji zaistniałych pomysłów inwestycyjnych. Co do kierunków geograficznych dominują rynki rozwinięte, zwłaszcza amerykański i europejski, ale należy zaznaczyć, że trendy makroekonomiczne nie mają istotnego znaczenia. Podejście jest stricte selekcyjne, a na listę lokat funduszu trafiają tylko te firmy, co do których menedżer dysponuje silnym przekonaniem. W tym kontekście benchmark produktu należy traktować bardzo „orientacyjnie”, jako wskazanie typowej, ale niezobowiązującej struktury portfela.

Uzasadnienie oceny
Jak już wspomniano, PKO Technologii i Innowacji Globalny jest rozwiązaniem dość unikatowym. Dla inwestorów z odpowiednio długim horyzontem inwestycyjnym (co najmniej 5 lat) i tolerancyjnych wobec ryzyka fundusz może być ciekawą propozycją, a podobną ciężko będzie znaleźć w ofertach innych TFI. Jednocześnie pod względem ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym) nie jest to inwestycja odbiegająca zakresem zmienności od tego, z czym musi mierzyć się inwestor w funduszu akcji polskich. Ograniczająco na wahania wartości jednostki wpływa niepełne (ok. 80%-owe) zaangażowanie w rynek akcji, co wpisane jest w specyfikę produktu. Na jego korzyść wypadają stopy zwrotu uzyskane w ciągu ostatnich 5 lat (w obecnej formie rozwiązanie działa w zbliżonym okresie, bo od października 2014 r.). Wyniki funduszu są lepsze zarówno od benchmarku (z dominującą rolą amerykańskiego indeksu spółek technologicznych, tj. NASDAQ), jak i od średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych, akcji globalnych czy też akcji amerykańskich. Mowa tu o przewadze nie byle jakiej, bo rzędu kilkudziesięciu punktów procentowych. Z uwagi na dużą skalę zakładów w funduszu, łatwo sobie wyobrazić, że przewaga ta w razie nawet niewielu nietrafionych inwestycji mogłaby poważnie się skurczyć. Jak dotąd jednak zespół PKO TFI skutecznie panuje nad takim ryzykiem, z roku na rok przekonując, że strategia zarządzania PKO Technologii i Innowacji Globalny jest nie tylko nietendencyjna, ale i efektywna. Dodatkowo sprzyja temu niewygórowany poziom kosztów. Z tych przyczyn podtrzymujemy naszą dotychczasową, 5-gwiazdkową notę. 

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny oraz silny i doświadczony zespół zarządzających.
  • Wysoka konkurencyjność stóp zwrotu, osiąganych przede wszystkim dzięki udanym typom selekcyjnym w obszarze innowacyjnych spółek.
  • Oparcie pomysłów inwestycyjnych o własne „know-how” może  stanowić przewagę względem rynkowych konkurentów, bazujących na zewnętrznych ekspertyzach lub inwestujących poprzez jednostki innych funduszy.
  • Potencjał do generowania stóp zwrotu ograniczony poprzez niepełną (ok. 80%-ową) ekspozycję na rynek akcji.
  • Brak adekwatnej grupy porównawczej może części inwestorom utrudniać ocenę wyników.
  • W przypadku błędnej selekcji relatywnie mała liczba spółek w portfelu może sprawić, że skala spadku wartości jednostki będzie wyraźna.

TAGI:

fundusze akcji zagranicznych pozostałePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę