Alokacja OFE w akcje w grudniu lekko wzrosła

17.01.2020 | PAP
Udział akcji w portfelach OFE wyniósł 83,11 proc. na koniec grudnia, było to o 44 pb więcej niż przed miesiącem - wynika z danych KNF.

Alokacja na krajowym rynku wzrosła o 35 pb, a na giełdach zagranicznych wzrosła o 9 pb. OFE zmniejszyły o 19,6 pb pozycję w papierach dłużnych, a w gotówce mają o 24,6 pb mniej.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE w grudniu wzrosła o 0,7 proc. mdm do 127,5 mld zł. Wartość zagranicznych akcji zwiększyła się o 1,5 proc. mdm do 10,5 mld zł, a krajowych - wzrosła o 0,6 proc. do 116,99 mld zł.

Krajowe akcje stanowiły na koniec grudnia 76,3 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE, a zagraniczne 6,8 proc.

WIG zyskał w grudniu 0,6 proc., a WIG20 spadł o 0,4 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu Stoxx Europe 600 zyskał 2,1 proc., a niemiecki DAX poszedł w górę o 0,1 proc.

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 0,2 proc. mdm do 153,3 mld zł.

Poniżej portfele OFE na koniec grudnia i alokacja wg klas aktywów:

 

  2019-12-31 zmiana 2019-12-31 1M zmiana 3M zmiana
  mln zł (proc.) proc. aktywów (pb) (pb)
Akcje 127 451,59 0,70 83,11 44,06 103,61
-polskie 116 987,57 0,63 76,29 35,02 92,98
-zagraniczne 10 464,02 1,51 6,82 9,04 10,63
Obligacje 14 785,45 -1,82 9,64 -19,57 -34,86
-samorządowe (PL) 2 035,14 -0,88 1,33 -1,40 -20,74
-listy zastawne (PL) 3 227,19 0,85 2,10 1,43 8,53
-korporacyjne i inne (PL) 8 839,24 -1,57 5,76 -10,15 19,33
*zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gotówka 11 067,71 -3,13 7,22 -24,57 -68,70
Aktywa pod zarządzaniem łącznie 153 345,77 0,17 100,00 0,00 0,00
-polskie 142 841,69 0,07 93,15 -9,12 -10,56
-zagraniczne 10 504,08 1,52 6,85 9,12 10,56

TAGI:

aktywa OFE

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę