Generali Investments TFI zmienia strategię trzech funduszy akcyjnych

16.01.2020 | Generali Investments TFI
Zmiany składu portfela i strategii subfunduszy to odpowiedź na potrzeby  inwestorów, którzy chcą czerpać  z potencjału gospodarek europejskich i amerykańskiej.

Generali Investments TFI wprowadza zmiany w ofercie. Kolejne subfundusze akcyjne zmieniły strategię i otwierają się na nowe rynki. Od 13 stycznia br. są dostępne dwa subfundusze: Generali Akcji Amerykańskich i Generali Akcji Europejskich. Po wprowadzonych w grudniu ub.r. zmianach w polityce inwestycyjnej Generali Globalnych Akcji Wzrostu to kolejne subfundusze wykorzystujące potencjał spółek notowanych na światowych giełdach.

Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich i Generali Globalnych Akcji Wzrostu to subfundusze akcyjne przeznaczone głównie dla klientów, którzy inwestując długoterminowo szukają wyższych zysków i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne. Min. 60% aktywów każdego z subfunduszy będą stanowiły instrumenty udziałowe, głównie akcje. Za zarządzanie funduszami odpowiada Adam Woźny, zarządzający funduszami akcji w Generali Investments TFI.
 
Główną korzyścią z inwestycji w nowe subfundusze dla inwestorów jest uniezależnienie się od lokalnego rynku i możliwość inwestowania w akcje amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw będących często liderami w swoich branżach. Zarówno giełdy amerykańskie jak i europejskie charakteryzują się wysoką płynnością oraz szeroką reprezentacją poszczególnych typów spółek, zróżnicowanych sektorowo i branżowo. Są to rynki o wysokim poziomie ochrony inwestorów mniejszościowych ze strony organów nadzoru.
 
Generali Akcji Amerykańskich będzie inwestować na najważniejszych amerykańskich giełdach m.in. NYSE (New York Stock Exchange) i NASDAQ. Pod względem kapitalizacji rynek amerykański stanowi aż 44% światowego rynku akcji.
 
Fundusz Generali Akcji Europejskich pozwoli natomiast inwestorom na czerpanie zysków przede wszystkim z rynku akcji strefy euro, będącym trzecim największym pod kątem kapitalizacji rynkiem akcji na świecie. Będzie inwestować na największych europejskich giełdach w Paryżu, Londynie, Frankfurcie czy Zurychu.
 
Do Generali Globalnych Akcji Wzrostu dobierane są przede wszystkim akcje spółek zagranicznych, działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie oferowanych produktów lub usług. Są to głównie firmy, które uczestniczą w zjawiskach określanych mianem megatrendów lub aktywnie biorą udział w ich tworzeniu – mówi Adam Woźny, zarządzający funduszami akcji w Generali Investments TFI.
 
Jeśli chodzi o subfundusze Generali Akcji Amerykańskich oraz Generali Akcji Europejskich, to inwestowanie na największych światowych rynkach akcji przede wszystkim daje dostęp do najefektywniej zarządzanych spółek. Amerykański rynek cechuje się jednymi z najbardziej innowacyjnych sektorów natomiast na rynku europejskim można znaleźć reprezentantów atrakcyjnych sektorów niespotykanych na innych giełdach. – Duża różnorodność branżowa tych rynków pozwala na dywersyfikację inwestycji oraz dobór atrakcyjnych spółek do portfela dla zwiększenia potencjału zysku dla polskich inwestorów – wyjaśnia zarządzający.

Podstawowe informacje o subfunduszach

Podstawowe informacje o subfunduszach

Generali Akcji Amerykańskich  
Typ subfunduszu Subfundusz akcyjny
w ramach Parasola Generali Fundusze SFIO
Ryzyko Wysokie
Zalecany horyzont inwestycyjny 5 lat.
Pierwsza wpłata od  100 zł
Opłata za zarządzanie 3% w skali roku.
Opłaty manipulacyjne do 5%
 
Generali Akcji Europejskich  
Typ subfunduszu Subfundusz akcyjny
w ramach Parasola Generali Fundusze SFIO
Ryzyko Wysokie
Zalecany horyzont inwestycyjny 5 lat.
Pierwsza wpłata od  100 zł
Opłata za zarządzanie 3% w skali roku.
Opłaty manipulacyjne do 5%
 
Generali Globalnych Akcji Wzrostu  
Typ subfunduszu Subfundusz akcyjny
w ramach Parasola Generali Fundusze FIO
Ryzyko Wysokie
Zalecany horyzont inwestycyjny 5 lat.
Pierwsza wpłata od  100 zł
Opłata za zarządzanie 3% w skali roku.
Opłaty manipulacyjne do 5%
 

TAGI:

fundusze akcjiGenerali Investments TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę