Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2019)

16.01.2020 | analizy.pl
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła do 268,1 mld zł na koniec 2019 roku

W grudniu obserwowaliśmy wzrosty na globalnych rynkach akcji, w tym polskim. Indeks MSCI AC World na koniec roku był o +3,4% wyżej niż miesiąc wcześniej. Równocześnie na rynku obligacji rentowności rosły (ceny spadały), co nie sprzyjało wynikom funduszy dłużnych. W efekcie jednak aktywa zgromadzone we wszystkich polskich funduszach inwestycyjnych wzrosły o solidne 3,5 mld zł do 268,1 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aktywa

Największy wzrost w ujęciu wartościowym – o 2,2 mld zł – odnotował segment funduszy aktywów niepublicznych. Tradycyjnie wzrost aktywów (głównie dzięki wysokim napływom), odnotował segment funduszy dłużnych (+0,6 mld zł). W tym wypadku wciąż najlepiej sprzedają się fundusze oferowane przez towarzystwa powiązane kapitałowo i dystrybuowane przez banki.

Aktywa


Warto odnotować wzrost aktywów funduszy akcji o 0,2 do prawie 25,0 mld zł na koniec grudnia. Był to efekt dobrych wyników zarządzania i napływów do funduszy akcji polskich (prawie +80 mln zł netto). O 0,3 mld zł więcej było również zgromadzone w funduszach mieszanych – głównie dzięki kilku funduszom tworzonych głównie na potrzeby programów emerytalnych. Ponad 60 mln zł jest już zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty w ramach PPK.
Wysokie wzrosty aktywów w ujęciu procentowym odnotowały najmniejsze segmenty funduszy – nieruchomości, sekurytyzacyjne i rynku surowców. W tych ostatnich wartość środków na koniec roku przekroczyła miliard złotych.

Aktywa


Ponad 60 mln zł za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych jest już zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty w ramach PPK.

Aktywa

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę