Fundusze jakich mało – przyjrzeliśmy się im z bliska

17.01.2020 | analizy.pl
Źródło: Teerasak / Shutterstock.com

Są na polskim rynku fundusze o wyróżniających strategiach, które nie mają wielu naśladowców. Chociaż ograniczona konkurencja utrudnia ocenę takich produktów, postanowiliśmy wziąć pod lupę cztery z nich

Wybraliśmy po 2 fundusze z oferty PKO TFI oraz Skarbiec TFI, choć oczywiście nie tylko te towarzystwa posiadają produkty o rzadziej spotykanej i oryginalnej konstrukcji. Kierowała nami potrzeba aktualizacji ocen ratingowych dla wskazanych funduszy. Wszystkie cztery utrzymały dotychczasową notę, ale warto przytoczyć, co o niej zadecydowało.

Ratingi

Aby poznać pełną treść Ratingów zaprezentowanych funduszy, kliknij ich nazwy wymienione w dalszej części wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić dowolny Rating, sprawdź sekcję RATINGI na stronie głównej serwisu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Na początek przyjrzymy się ofercie PKO TFI. PKO Technologii i Innowacji Globalny z najwyższą, 5-gwiazdkową oceną to jedyny krajowy fundusz akcji z aktywami przekraczającymi 1 mld zł. Jego unikatowa strategia zdaje się zatem przemawiać do wielu inwestorów, przy czym powinni oni dysponować odpowiednio długim horyzontem inwestycyjnym i sporą odpornością na ryzyko. Wytrwali mogli przez ostatnie 5 lat blisko podwoić włożony kapitał, co jest wynikiem lepszym zarówno od benchmarku funduszu, jak i od średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych, akcji globalnych czy też akcji amerykańskich. Mowa tu o przewadze nie byle jakiej, bo rzędu kilkudziesięciu punktów procentowych. Warto dodać, że przedmiotem zainteresowania zarządzającego są nie tylko firmy związane z szeroko rozumianą informatyką i technologią komputerową, które mogą pierwsze przychodzić na myśl po przeczytaniu nazwy funduszu. „W grę” wchodzą też przedsiębiorstwa działające chociażby w branży odzieżowej czy kinowej, których przemyślane i niesztampowe strategie biznesowe dają szanse na sukces rynkowy.

Drugi fundusz od PKO TFI, który znalazł się na naszej liscie, to PKO Akcji Nowa Europa. Chociaż w grupie funduszy akcji europejskich rynków wschodzących, do której należy, znajdziemy kilka podobnych produktów, większość z nich wyklucza ze swego spektrum inwestycyjnego Rosję. Ta zaś, razem z Polską i Turcją stanowi trzon portfela PKO Akcji Nowa Europa. Ekspozycja na moskiewski parkiet jest też jednym z głównych powodów okresowo lepszej i gorszej kondycji funduszu na tle grupy. Pomimo to, za ostatnie 5 lat produkt cechuje wyróżniająca ocena za efektywność zarządzania. Istotnym plusem jest też najniższa w grupie opłata za nabycie jednostki. Minusem można określić sporą zmienność wyników, gdyż jak pokazuje konkurencja (ta również z ekspozycją na Rosję), podobne wyniki inwestycyjne udaje się uzyskiwać przy mniejszym ryzyku. Wszystkie wspomniane elementy złożyły się ostatecznie na 4-gwiazdkową notę funduszu.

Oceniliśmy również wyróżniający się na tle konkurencji Skarbiec Spółek Wzrostowych. Zespół zarządzających poszukuje w tym przypadku spólek z dużym potencjałem wzrostu, w szczególności z uwagi na rozwój nowoczesnych technologii oraz zachodzące na świecie zmiany demograficzne i w obszarze trendów konsumpcyjnych. W konsekwencji portfel zbudowany jest głównie w oparciu o spółki notowane na zagranicznych parkietach, chociaż pojawiają się w nim również i krajowi emitenci, którzy z sukcesem konkurują na globalnych rynkach. Utrzymaliśmy naszą dotychczasową ocenę w postaci 4 gwiazdek.

Wśród produktów o mniej standardowej polityce nie zabrakło funduszu dedykowanego instrumentom dłużnym - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu. Dla krajowych inwestorów jest on jedną z niewielu możliwości zbudowania ekspozycji na sektor globalnych obligacji o podwyższonym ryzyku emitenta. W odróżnieniu jednak od dostępnych w Polsce prduktów mamy tutaj do czynienia z interesującą mieszanką światowych papierów high yield oraz inwestycji w dług skarbowy i intrumenty rodzimych przedsiębiorstw. Nasza ocena dla tego produktu nie uległa zmianie - 4 gwiazdki pozostają w mocy.

Dział Ratingów

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków wschodzącychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji zagranicznych pozostałefundusze papierów dłużnych globalnych High YieldPKO TFIratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

zobacz także

↑ na górę