Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PIMCO: prognozy dla rynku długu na 2020 rok

14.01.2020 | TFI Allianz Polska
W przewidywaniach PIMCO na 2020 roku można dostrzec optymizm i większa pewność odnośnie realizacji bazowego scenariusza umiarkowanego wzrostu gospodarczego w najbliższym roku

W ocenie przedstawicieli Pimco perspektywy globalnej gospodarki poprawiły się w ciągu ostatnich trzech miesięcy dzięki:
  • wsparciu banków centralnych - złagodzeniem polityki pieniężnej w ubiegłym roku, w szczególności przez amerykański bank centralny, za którym w mniejszym lub większym stopniu podążyły inne banki centralne na świecie. Działania te pomogły w przedłużeniu obecnej ekspansji w USA, a także złagodziły i ustabilizowały aktywność gospodarczą w innych regionach (m.in. w Europie, w tym Niemczech).

PIMCO
  • materializacji pozytywnych scenariuszy wobec potencjalnych ryzyk dla wzrostu gospodarczego - tymi pozytywnymi wydarzeniami były: deeskalacja konfliktu handlowego między USA i Chinami, lepsze perspektywy dla brexitu oraz widoczne już wczesne oznaki ożywienia w globalnych wskaźnikach wyprzedzających (m.in. PMI).

PIMCO

W konsekwencji gospodarka globalna zgodnie z oczekiwaniami (z poprzedniej cyklicznej prognzy) znalazła się w oknie słabości, które na obecną chwilę powinno otworzyć się na ożywienie. Odnośnie jego tempa nadal pozostają aktualne wcześniejsze oceny i prognozy z cyklicznych oraz corocznego forum inwestycyjnych dotyczące tempa wzrostu, a mianowicie, że będzie ono wolniejsze niż w poprzednich dekadach.

Jedną z głównych tez w aktualizacji prognoz Pimco jest stwierdzenie, że czas do recesji się wydłużył.

PIMCO


Oprócz optymizmu podkreślają zmniejszoną zdolność banków centralnych do walki z recesją, gdy już nastąpi, ponieważ znaczna część narzędzi polityki monetarnej została wykorzystana.
Ponadto ostrzegają, że potencjalna recesja może być głębsza.

To właśnie recesja i obawy o jej bliskość były czołowym tematem rozważań w 2019 roku. W tym czasie zarządzający Pimco w swoich krótszych i dłuższych prognozach dostrzegali ryzyko, jednakże oddalone w czasie. Ryzyko recesji zmniejszyło się, jednakże prawdopodobieństwo pozostaje wyższe niż średnie z ostatnich dekad.

SIEDEM KLUCZOWYCH TEMATÓW MAKROEKONOMICZNYCH W PROGNOZACH PIMCO NA 2020 ROK


PIMCO

Zródło: PIMCO

Najważniejszym zagadnieniem z siedmiu kluczowych tematów makroekonomicznych na rok 2020 wymienionych podczas telekonferencji jest konieczność radzenia sobie z (potencjalnymi) zakłóceniami. Należy podkreślić, że stawianie czoła zakłóceniom oraz potrzeba monitorowania i adaptacji były podkreślane przez uczynienie ich tematem przewodnim corocznego forum inwestycyjnego (w maju 2019), na którym nakreślono długofalowe perspektywy i trendy (horyzont 3-5 lat).

Czynnikami mogącymi wywołać zakłócenia będą głównie geopolityka lub polityka krajowa. A mianowicie:
  • Kruche relacje USA-Chiny gdzie nastąpiła przynajmniej tymczasowa deeskalacja, jednakże nadal można mówić o długoterminowej konfrontacji technologicznej i konflikcie supermocarstw.
  • Wybory w USA i bardzo zróżnicowane programy polityczne, a w konsekwencji niepewność z nich wynikająca.
  • A także populizm i niepokoje społeczne na świecie, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących.
  • Przewidywany wolniejszy wzrost na rynkach wschodzących.
  • Nadmierne ryzyko skumulowane w sektorze długu korporacyjnego w stosunku do premii za ryzyko.


PIMCO

A drugim jest inflacja, która mimo bazowej prognozy jej łagodnego tempa, może zaskoczyć w górę. A większość czołowych banków centralnych po wielu latach nieosiągnięcia swoich celów inflacyjnych, wolą inflację („diabła, którego znają”) niż deflację. Dlatego przewidują wyższą tolerancję głównych banków centralnych (w szczególności ECB i Fed) na potencjalne przekroczenia inflacji w górę.

W konsekwencji pomimo spodziewanego ożywienia globalnego wzrostu w tym roku główne banki centralne raczej wstrzymają się w tym roku ze zmianami w polityce monetarnej, a poprzeczka dla surowszej polityki będzie ogólnie wyższa niż poprzeczka dla dalszego łagodzenia. Nawet w sytuacji rosnącego dyskomfortu związanego z ujemnymi stopami procentowymi.

Implikacjami inwestycyjnymi ostrożnego optymizmu wynikającego z prognoz jest koncentracja, na jakości i płynności aktywów, w które lokowane są środki klientów. Dlatego zarządzający Pimco w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą skupiali na ostrożnym skalowaniu pozycji inwestycyjnych, a także szczegółowej i dokładnej selekcji.

TAGI:

komentarze zarządzającychPIMCO

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Pozostałe komentarze

3
lip
Empty-hex
Czy inwestorzy wystraszą się zbyt drogich akcji?
29
cze
Empty-hex
Wzrost cen miedzi w związku z koronawirusem
26
cze
Empty-hex
P.Kuczyński: powrót do normalności, ale i obawa o za drogie akcje
22
cze
Empty-hex
Złoto szykuje się do wybicia
19
cze
Empty-hex
P.Kuczyński: RPP chce osłabić złotego?
18
cze
Empty-hex
Konsolidacja cen metali szlachetnych
16
cze
Empty-hex
P.Kuczyński o sytuacji na giełdach: to absurd, ale przywyczajmy się
Investors TFI: może rynki akcji jednak miały rację
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę