Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

MF planuje w III kw. wydać rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia TFI

14.01.2020 | analizy.pl
Ministerstwo Finansów planuje w III kw. wydać rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia TFI - podano w wykazie prac legislacyjnych resortu.

Istotę projektu stanowi określenie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia– napisano w objaśnieniu istoty konieczności wydania rozporządzenia.


Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie, aby osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych posiadały cechy dające rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków i funkcji. Przewiduje się, iż nowe regulacje w konsekwencji wpłyną na prawidłowe i skuteczne, a także bardziej ostrożne i stabilne zarządzanie towarzystwem funduszy inwestycyjnych, i przyczyni się w ten sposób do zwiększenia ochrony inwestorów dokonujących inwestycji w fundusze inwestycyjne – dodano.

MF podał, że wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 1 października 2020 roku.

TAGI:

Ministerstwo Finansów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę