Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking funduszy (grudzień 2019) - fundusze, które poprawiły formę w 2019

08.01.2020 | Jan Chojnacki
pobierz plik: pdf
W grudniowym rankingu przedstawiamy fundusze, które zaczęły słabo poprzedni rok, lecz udało im się wspiąć na sam szczyt pod jego koniec.

Równo 26 funduszom z 16 różnych towarzystw udało się poprawić ocenę roczną z niskiego poziomu 1a lub 2a w grudniu 2018 roku do najwyższego poziomu 5a pod koniec 2019 roku. Wśród nich znalazło się 12 funduszy akcyjnych, 7 dłużnych i 5 mieszanych. Każdy z nich osiągnął w 2019 roku pozytywną stopę zwrotu.
ranking

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wśród funduszy akcyjnych największą poprawę kondycji odnotował fundusz Aviva Investors Małych Spółek, który rozpoczął 2019 z najniższą oceną 1a. Fundusz ten ma za sobą słabe lata 2017 i 2018, w których wyraźnie odstawał od konkurencji (in minus). Za to w 2019 roku odzyskał formę i ostatecznie wypracował jeden z najwyższych wyników spośród funduszy akcji polskich (+16,1%). To jednak nie wystarczyło, by odrobić wcześniej poniesione straty, w horyzoncie 3-letnim odnotował ujemną stopę zwrotu -16,6%, a także otrzymał najniższą oceną 1a. Aktywa tego funduszu warte są ponad 102 mln zł i jest to jeden z trzech funduszy towarzystwa Aviva Investors TFI, który znalazł się w grudniowym rankingu. Przypomnijmy, że małe i średnie spółki wyróżniały się na polskim parkiecie jako jedne z niewielu, którym udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu w 2019 roku.

Wśród funduszy dłużnych, które wyraźnie poprawiły swoją ocenę znalazł się Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, który może się pochwalić także najwyższą oceną 5a nie tylko w perspektywie krótko-, ale i długoterminowej. Jest to fundusz o dość niskim profilu ryzyka, choć zmienność jego jednostek jest wysoka na tle grupy. Jest to jeden z największych funduszy na rynku. Zarządza aktywami wartymi ponad 4,3 mld zł. W 2019 roku fundusz zarobił +4,6%. Fundusz dwa razy otrzymał nagrodę Alfa za najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych, w 2013 i w 2017 roku.

Również w tym segmencie ocenę poprawił Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który zarządza blisko 0,8 mld zł. Wysoką ocenę otrzymuje zarówno w perspektywie 12 jak i 36 miesięcy. Dużą część portfela tego funduszu wypełniają lokaty denominowane w euro lub dolarze, a głównym źródłem wyniku jest premia za ryzyko kredytowe. Fundusz inwestuje w papiery dłużne emitentów głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, których wypłacalność jest stosunkowo wysoka. Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych otrzymał nagrodę Alfa w 2016 roku, posiada wysoki 4-gwiazdowy Rating.

W grupie funduszy mieszanych warto zwrócić uwagę na Skarbiec III Filar. Jest to fundusz o bardzo wysokiej (jak na fundusze stabilnego wzrostu) zmienności, wywołanej głównie relatywnie wysokim zaangażowaniem w akcje względem konkurencji. Duży udział akcji pomaga w okresach hossy, ale podczas spadków mocno ciąży funduszowi – i tak było w drugiej połowie 2018 roku. W minionym roku odrobił poniesione wówczas straty i po 12 miesiącach zyskał blisko +9,0%. W portfelu akcyjnym znajdziemy spółki z WIG20, przedsiębiorstwa o małej i średniej kapitalizacji oraz podmioty zagraniczne, przy czym udział każdej z tych części stanowi ok. 1/3 portfela. W przypadku spółek spoza krajowego parkietu znajdziemy firmy amerykańskie i europejskie. Wartość dodana części dłużnej budowana jest wyłącznie w oparciu o ryzyko stopy procentowej.

TAGI:

Aviva Investors TFIranking funduszySantander TFISkarbiec TFIwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę