Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2019)

07.01.2020 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Grudzień zamyka świetny rok na światowych rynkach i nie najlepszy na warszawskiej giełdzie. OFE w całym roku zarobiły średnio +0,8%

Rok 2019 był bardzo udany dla większości rynków akcji – indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł w całym roku aż o +24,1%. Daleko w tyle znalazła się natomiast warszawska giełda. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył rok jedynie na symbolicznym plusie (+0,2%). Ciążyły mu głównie spółki z indeksu WIG20, który w skali roku poniósł stratę -5,6%. Za to mocno, bo o +13,9%, wzrósł indeks małych spółek sWIG80.

Wyniki funduszy emerytalnych

Sam grudzień był podobny do całego roku – warszawski indeks największych spółek poniósł stratę, ale pozostałe indeksy zyskały po kilka procent. W efekcie indeks szerokiego rynku WIG zakończył grudzień +0,6% nad kreską. W takich warunkach większość otwartych funduszy emerytalnych wypracowała zysk nieco wyższy od głównego indeksu (+0,7%). Niewielką stratę poniósł jedynie Generali OFE.  W skali całego roku OFE zarobiły średnio +0,8%, czyli także nieco więcej od indeksu szerokiego rynku, a w 10 lat równo +50%. Najwyższą stopę zwrotu w 2019 roku wypracował Allianz Polska OFE (+1,9%). Dwa fundusze emerytalne zakończyły rok pod kreską.

Wyniki OFE

Ranking OFE

W grudniowym rankingu funduszy emerytalnych, w którym analizujemy relację zysku do ryzyka, na pierwsze miejsce wysunęło się OFE PZU „Złota Jesień”. Fundusz ten otrzymał najwyższą notę 5a w horyzoncie rocznym po blisko półtorarocznej przerwie. Miejsca w pierwszej trójce utrzymały Allianz Polska OFE oraz Aviva OFE. Na ostatnim miejscu rankingu znalazło się AXA OFE, który otrzymał najniższe oceny zarówno w rocznym, jak i w 3-letnim horyzoncie. 

Ranking OFE - grudzień 2019

Aktywa funduszy emerytalnych

Dodatnie wyniki zarządzania wypracowane w grudniu podwyższyły stan aktywów o +0,98 mld zł. W skali całego roku OFE zarobiły dla swoich uczestników łącznie +1,4 mld zł. Nie wystarczyło to jednak do powiększenia aktywów. W grudniu OFE przelały z tytułu „suwaka” na konta ZUS 543 mln zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 246 mln zł. Ujemne saldo przepływów w skali całego roku szacujemy na ok. -3,7 mld zł. W sumie na koniec grudnia wartość aktywów zgromadzonych w OFE wyniosła 154,8 mld zł, czyli o -1,7% mniej niż rok wcześniej.

Aktywa OFE - grudzień 2019

Komentarz IGTE

W 2019 roku rodzimy parkiet nie był chojny dla oszczędzajacych na emeryturę. Mimo to OFE odnotowały wynik znacząco lepszy od indeksu szerokiego rynku WIG. Zdecydowana większość analityków progonozuje, że w 2020 roku polskie akcje pozwolą zarobić zdecydowanie więcej. To dobra informacja nie tylko dla członków OFE oraz oszczędzających indywidualnie na emeryturę w ramach IKE czy IKZE. To koszystne prognozy dla kolejnego etapu wdrażania PPK. Dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie podkreśli zalety planów kapitałowych, co powinno przełożyć się na wzrost wskaźnika partycypacji. Im będzie on większy, tym bardziej rosnąć będą szanse na trwałą poprawę kondycji naszego rynku kapitałowego i podniesienie jego efektywności. Taki rozwój sytuacji przyniesie korzyści nie tylko inwestorom ale i emitentom  – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

TAGI:

IGTEOFEwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę