PPK: pierwsze zyski funduszy zdefiniowanej daty

02.01.2020 | Anna Zalewska
Środki gromadzone na rachunkach PPK lokowane są w tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Wystartowała już większość z nich. Niektóre zarobiły po kilkanaście procent

Ideą funduszy zdefiniowanej daty jest uczynienie inwestowania tak prostym, jak to tylko możliwe – ma to być inwestycja, która będzie zmieniała się wraz z wiekiem, niejako „starzała” się wraz z inwestorem. Każdy uczestnik PPK jest automatycznie przypisany do określonego funduszu w zależności od swojej daty urodzenia (np. osoba urodzona w 1970 roku zostanie przypisana do funduszu z datą 2030, czyli datą, w której ukończy 60 lat). Fundusze przeznaczone dla młodszych inwestorów (czyli z odleglejszą datą docelową) kładą nacisk na wzrost głównie poprzez większy udział akcji. Z biegiem lat aktywa są automatycznie przenoszone na bezpieczniejsze inwestycje, głównie obligacje, tak by zabezpieczyć zgromadzone środki przed znacznymi wahaniami i zapewnić ochronę zgromadzonego kapitału.
 
Stopy zwrotu osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty uzależnione są od ścieżki alokacji powiązanej z wiekiem inwestora (czyli od udziału instrumentów ryzykownych w portfelu), stosowanych strategii oraz przede wszystkim od koniunktury rynkowej. Z reguły wyniki funduszy z dużym udziałem ryzykownych aktywów, czyli z bardziej odległą datą docelową, podlegają większym wahaniom niż tych z bliższą datą. Jednocześnie jednak wysokie zaangażowanie w ryzykowne aktywa daje szanse na wypracowanie wyższych zysków, gdy koniunktura na rynkach dopisuje (za to w okresach spadkowych ich straty będą wyższe). 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Średnie

Dobrze to widać w pierwszych wynikach wypracowanych przez fundusze utworzone pod PPK. W ciągu nieco ponad 3 miesięcy działalności średni wynik funduszy z datą docelową w 2030 roku wyniósł +3,8%, a funduszy bardziej agresywnych z datą 2050 +5,6%. Są to oczywiście wyniki krótkoterminowe, więc nie należy się do nich specjalnie przywiązywać. Poważniejsze podsumowania będzie można robić po pierwszych 12 miesiącach.

Sprawdź notowania i wyniki funduszy zdefiniowanej daty (PPK)

Uwagę zwracają wyniki kilku funduszy Nationale-Nederlanden, które wyróżniają się na tle pozostałych (zarobiły po kilkanaście procent). O komentarz poprosiliśmy zarządzających z Nationale-Nederlanden PTE.

Należy pamiętać, że w początkowym okresie notowań fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro były bardzo małe, a jednocześnie charakteryzowały się bardzo dynamicznym wzrostem. Pozwoliliśmy zatem na wysoką koncentrację pozycji w portfelu oraz szukaliśmy spółek, gdzie można było oczekiwać wzrostów w bardzo krótkim terminie. Szukaliśmy pomysłów w gronie średnich i małych spółek, o mocnych fundamentach i niskich mnożnikach rynkowych, które w ostaniem czasie podległy mocnej przecenie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w różnym czasie, inwestowaliśmy w osiem spółek, które przyniosły zwroty od kilkudziesięciu do kilku procent. Średnia stopa zwrotu z każdej inwestycji wyniosła około 16% - tłumaczą przedstawiciele Nationale-Nederlanden PTE.
 
Jednocześnie dodają, że w dojrzałych funduszach o dużej wartości aktywów taka taktyka zwykle nie działa, bo płynność nie pozwala na budowę pozycji o odpowiedniej wielkości. – Wraz ze wzrostem aktywów funduszy zdefiniowanej daty ich portfele będę podlegały coraz większej dywersyfikacji, a ich wyniki będą zbliżone do benchmarków, które opublikowaliśmy jako jedni z nielicznych – dodają.

TAGI:

fundusze zdefiniowanej datyPPKwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę