Ipopema TFI ma umowy ws. przejęcia zarządzania 20 funduszami od Lartiq TFI

13.12.2019 | analizy.pl
Ipopema TFI zawarła z mBankiem, BNP Paribas Bank Polska i Deutsche Bank Polska umowy o przejęcie zarządzania 20 funduszami zarządzanymi dotychczas przez Lartiq TFI

Zawarcie umów ma związek z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 5 listopada br., na mocy której cofnięte zostało zezwolenie na wykonywanie działalności przez Lartiq TFI.
lista

Nieprzekraczalnym terminem, w jakim powinno nastąpić przejęcie przez IPOPEMA TFI zarządzania wskazanymi funduszami, jest 5 lutego 2020 r. W tej dacie upływa bowiem okres 3 miesięcy od daty ww. decyzji KNF, będący zgodnie z przepisami maksymalnym okresem, w którym bank depozytariusz może przekazać zarządzanie funduszami innemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych.

W odniesieniu do niektórych funduszy (wskazanych w tabeli) przejęcie zarządzania warunkowane jest uzyskaniem stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

TAGI:

Ipopema TFILartiq TFI

zobacz także

↑ na górę