Quercus TFI ma otrzymać od GetBack 35-40 mln zł

11.12.2019 | Jan Chojnacki
Quercus TFI zawarło z GetBackiem w restrukturyzacji porozumienie dotyczące spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł (91,2 mln zł licząc łącznie z należnościami ubocznymi). Redukcja wyniesie od 56 do 61%

Według umowy:
  •  spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 mln zł a 40 mln zł. Uzależnione jest to od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego, co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań GetBacku na poziomie ok. 56-61%,
  • fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do dłużnika,
  • nie przewidziano kar umownych,
  • fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia,
  • dłużnik zobowiązał się do wypłacenia w ratach kwoty  ponad 15 mln zł do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz ponad 10 mln zł do dnia 31 grudnia 2021 r. (uzależnione jest to od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się układu). Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego.
  • pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo zawieranych tego typu umów.

Umowa wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez Nadzorcę Sądowego. Quercus TFI i należący do niego Q1 FIZ posiadają ekspozycję z tytułu wyżej wymienionych obligacji w proporcji 50/50. W takiej samej proporcji podmioty te zostaną beneficjentami spłat wierzytelności. Towarzystwo zwraca uwagę, że wykonanie tej umowy uzależnione jest od sytuacji finansowej GetBacku, prowadzenia bieżącej działalności, w tym prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego, przez co nie ma gwarancji, że umowa ta zostanie wykonana przez dłużnika.
Zarząd towarzystwa uważa, że redukcja zobowiązań była najwyższą uzyskaną przez GetBack jednostkową redukcją zobowiązań wśród wierzycieli zabezpieczonych i powinna ułatwić wypełnienie jego zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Prezes towarzystwa, Sebastian Buczek, komentuje sprawę następująco:
Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać GetBack. Zależy nam na tym, aby spółka funkcjonowała jak najlepiej i oddała wierzycielom, w tym w szczególności obligatariuszom, jak najwięcej środków w jak najkrótszym czasie.

TAGI:

GetbackQuercus TFISebastian Buczek

zobacz także

↑ na górę