Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2019)

10.12.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
W listopadzie fundusze inwestycyjne pozyskały ponad +0,7 mld zł nowych środków. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największą popularnością cieszyły się fundusze dłużne

Saldo

Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni bilans odnotowały tylko fundusze detaliczne. Do nich klienci wpłacili +0,9 mld zł. W przypadku funduszy niedetalicznych przeważyły umorzenia (-0,2 mld zł).
Najwięcej nowych środków pozyskał tegoroczny lider, czyli fundusze dłużne. W listopadzie klienci wpłacili do nich +1,1 mld zł netto. Trwa przenoszenie kapitału między funduszami PKO TFI – do PKO Obligacji Długoterminowych klienci wnieśli ponad +0,2 mld zł netto (ale już z PKO Obligacji Skarbowych, swoją drogą wciąż największego funduszu detalicznego, wypłacili -0,6 mld zł). Po ponad 100 mln zł nowego kapitału pozyskały jeszcze Generali Korona DochodowyNN Krótkoterminowych Obligacji oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Kapitał płynie głównie do funduszy o uniwersalnej strategii i to zarówno do funduszy papierów krótko i średnio terminowych (w tej grupie znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych), jak i uniwersalnych długoterminowych. Klienci wpłacili pieniądze także do funduszy papierów skarbowych oraz korporacyjnych.

Saldo

Trwa odpływ środków z funduszy akcyjnych. Dwudziesty drugi miesiąc z rzędu klienci więcej środków z nich wypłacili niż wpłacili, co daje łącznie -6,4 mld zł. Wyraźnie spadły odpływy z funduszy akcji polskich, w listopadzie ich nadwyżka nad wpłatami wyniosła -38 mln zł. Za to odpływy dotknęły funduszy akcji zagranicznych, z których klienci wypłacili -0,3 mld zł, najwięcej w tym roku. Głównym winowajcą jest PKO Technologii i Innowacji Globalny (ponad -0,2 mld zł).

Ciekawostką listopadowego raportu jest dodatni bilans sprzedaży funduszy absolutnej stopy zwrotu. Po 23 miesiącach przewagi umorzeń (łącznie -7,4 mld zł), w listopadzie bilans sprzedaży był dodatni (na symbolicznym poziomie +1 mln zł). To przede wszystkim zasługa jednego z FIZ-ów zarządzanego przez Rockbridge TFI.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały jeszcze fundusze mieszane (+35 mln zł), głównie dzięki popularności funduszy cyklu życia. Pozostałe segmenty zakończyły miesiąc z przewagą umorzeń.

Saldo

Liderem sprzedaży w listopadzie zostało Pekao TFI (+0,2 mld zł), dzięki wysokiej popularności swoich funduszy dłużnych. W pierwszej trójce znalazły się także TFI PZU i Generali Investments TFI. Po przeciwnej stronie znalazło się Noble Funds TFI.

Bilans sprzedaży funduszy liczony od początku roku wynosi obecnie +1,3 mld zł.

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę