Polnord w portfelach funduszy

09.12.2019 | analizy.pl
Polnord nie zdołał osiągnąć minimalnego progu emisji określonego na co najmniej 75 mln zł – donosi serwis Obligacje.pl. W grudniu spółka ma do spłaty ponad 137 mln zł długów. Obligacje dewelopera znajdują się w portfelach tylko 2 funduszy

Jak czytamy w serwisie Obligacje.pl w zakończonej niepowodzeniem emisji pięcioletnich obligacji Polnord chciał pozyskać od 75 do 150 mln zł. W drugiej połowie grudnia spółka musi spłacić cztery serie obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł, a także kredyt na 30 mln zł. Pierwsze obligacje o wartości 60 mln zł wygasają 18 grudnia. Kolejny wykup papierów czeka spółkę 20 i 22 grudnia (odpowiednio 20,4 mln zł oraz 20 mln zł), ostatni zaś przypada 30 grudnia (6,8 mln zł). Dzień później wygasa też umowa kredytowa w Getin Noble Banku na 30 mln zł.

W sprawozdaniu finansowym spółki za III kwartał czytamy „W ocenie Spółki istnieje ryzyko dla procesu refinansowania zadłużenia lub/i podwyższenia kapitału, co może skutkować opóźnieniem w spłacie zobowiązań finansowych przypadających na najbliższe sześć miesięcy. Zarząd Spółki dokonuje wszelkich starań zmierzających do minimalizacji prawdopodobieństwa realizacji powyższego ryzyka.”

Według sprawozdań funduszy na koniec czerwca tego roku obligacje Polnordu o łącznej wartości 13,5 mln zł posiadały jedynie dwa fundusze dłużne Millennium TFI: Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO). W obu ich udział w aktywach nie przekraczał 1,0%. Są to obligacje z terminem wykupu 20 grudnia br., 27 lutego 2020 roku oraz 29 września 2020 roku.

Fundusze inwestycyjne inwestują w obligacje dewelopera od 2009 roku. W latach 2010-2012 miały w nich ulokowane ponad 200 mln zł. Od II połowy 2018 roku jedynym TFI zaangażowanym w obligacje dewelopera jest Millennium TFI.

TAGI:

obligacje korporacyjne

zobacz także

↑ na górę