Przekształcenie OFE w IKE - kalendarium

04.12.2019 | analizy.pl
W czwartek opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). 

Opublikowany projekt ustawy ma datę 20 listopada 2019 roku. Tymczasem 26 listopada br. Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt ustawy, gdzie zmieniono terminy, w tym wejścia w życie ustawy na 1 czerwca 2020 r. Nowa wersja jeszcze nie została opublikowana, dlatego prezentujemy daty zgodne z projektem z 20 listopada. Można się spodziewać, że poniższe terminy będą przesunięte o pół roku.

Według projektu z 20 listopada ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

  • od 1 stycznia do 1 marca - członkowie OFE mogą złożyć deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz FUS. Będzie się to wiązało z przeniesieniem środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa
  • 31 marca - OFE zaprzestają umarzania jednostek w ramach tzw. suwaka i przekazywania ich na ZUS,
  • 30 kwietnia 2020 r.  - OFE umarza jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złożył deklarację o przeniesieniu do ZUS według ich wartości z 27 kwietnia 2020 r.;
  • 6 maja 2020 r. - OFE przekaże do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w całym portfelu o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych; ZUS przekazane składniki portfela przenosi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a ich wartość ewidencjonuje na koncie ubezpieczonych, którzy wybrali ZUS, z datą 31 stycznia 2020 r. 
  • 1 czerwca 2020 r. - powstaje zobowiązanie OFE wobec FUS o wartości 15% aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa),
  • 29 lipca 2020 r. - OFE oraz DFE zostaną przekształcone w SFIO, natomiast PTE w TFI; członkowie OFE, którzy nie złożyli deklaracji o przejściu do ZUS, stają się oszczędzającymi na IKE, a środki zgromadzone na ich rachunkach stają się środkami zgromadzonymi na IKE, stanowiącymi prywatną własność oszczędzającego;
  • do 31 października 2020 r. - powstałe SFIO przekazują I transzę opłaty przekształceniowej do FUS (środki odpowiadające wartości 70% zobowiązania)
  • do 31 października 2021 r. - SFIO przekazują II transzę opłaty do FUS (środki odpowiadające wartości 30% zobowiązania).


 

TAGI:

likwidacja OFE

zobacz także

↑ na górę