Przekształcenie OFE w IKE - kalendarium

04.12.2019 | analizy.pl
Źródło: Shutterstock.com
W czwartek opublikowany został zaktualizowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). 

Opublikowany projekt ustawy ma datę 20 listopada 2019 roku. 26 listopada br. Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt ustawy, decydując o nowym terminie wejścia w życie projektowanej ustawy, tj. w dniu 1 czerwca 2020 r. (wraz ze zmianami powiązanych terminów), oraz zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu, upoważniając Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

Nowa wersja jeszcze nie została opublikowana, dlatego prezentujemy daty zgodne z projektem z 20 listopada. Można założyć, że ostatecznie będą przesunięte o 5 miesięcy:
 

  • od 1 stycznia do 1 marca - członkowie OFE mogą złożyć deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz FUS. Będzie się to wiązało z przeniesieniem środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa
  • 31 marca - OFE zaprzestają umarzania jednostek w ramach tzw. suwaka i przekazywania ich na ZUS,
  • 30 kwietnia 2020 r.  - OFE umarza jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złożył deklarację o przeniesieniu do ZUS według ich wartości z 27 kwietnia 2020 r.;
  • 6 maja 2020 r. - OFE przekaże do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w całym portfelu o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych; ZUS przekazane składniki portfela przenosi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a ich wartość ewidencjonuje na koncie ubezpieczonych, którzy wybrali ZUS, z datą 31 stycznia 2020 r. 
  • 1 czerwca 2020 r. - powstaje zobowiązanie OFE wobec FUS o wartości 15% aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa),
  • 29 lipca 2020 r. - OFE oraz DFE zostaną przekształcone w SFIO, natomiast PTE w TFI; członkowie OFE, którzy nie złożyli deklaracji o przejściu do ZUS, stają się oszczędzającymi na IKE, a środki zgromadzone na ich rachunkach stają się środkami zgromadzonymi na IKE, stanowiącymi prywatną własność oszczędzającego;
  • do 31 października 2020 r. - powstałe SFIO przekazują I transzę opłaty przekształceniowej do FUS (środki odpowiadające wartości 70% zobowiązania)
  • do 31 października 2021 r. - SFIO przekazują II transzę opłaty do FUS (środki odpowiadające wartości 30% zobowiązania).

 

TAGI:

likwidacja OFE

zobacz także

↑ na górę