Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (listopad 2019)

04.12.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Listopad przyniósł kontynuację wzrostów na rynkach rozwiniętych i słabość warszawskiej giełdy. W takich warunkach funduszom emerytalnym trudno było o zarobek

Warszawska giełda wyraźnie odstaje od rynków rozwiniętych w tym roku. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł w listopadzie o +2,30%, a od początku roku prawie +20%. Tymczasem warszawski WIG stracił w listopadzie -0,5%, a po 11 miesiącach -0,3%. W listopadzie najwięcej traciły akcje największych spółek (WIG20 -1,6%), co było m.in. pochodną słabszych danych płynących z gospodarki.

Listopad upłynął też pod znakiem kontynuacji prac nad ustawą o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt ten został dwukrotnie przyjęty przez Radę Ministrów, z kilkoma zmianami. Przede wszystkim opóźniono wejście w życie na 1 czerwca 2020 r.
 

Wyniki funduszy emerytalnych

Wracając do warszawskiej giełdy, w niesprzyjających warunkach otwarte fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są akcjami (81,5%), nie mają wielkiego pola manewru. W listopadzie straciły średnio -0,2%, przy czym trzem udało się uniknąć straty. Najsłabiej wypadł natomiast fundusz, który przez wcześniejsze dwa miesiące był liderem – OFE PZU „Złota Jesień”. W dłuższym terminie średni wynik OFE wynosi +9,6% (dla okresu 5-letniego) oraz +50,4% (dla 10-letniego).

Wyniki

 

Ranking OFE

W listopadowym rankingu funduszy emerytalnych, w którym analizujemy relację zysku do ryzyka, zaszło niewiele zmian. Pierwsza trójka jest taka sama, choć miejscami zamieniły się dwa największe fundusze – Nationale-Nederlanden OFE spadło na miejsce trzecie, a pozycję lidera objęło Aviva OFE. Na miejscu drugim utrzymało się Allianz Polska OFE. Spory skok – z miejsca 8. na 4. odnotowało natomiast MetLife OFE.
 

Ranking OFE - listopad 2019

 

Aktywa funduszy emerytalnych

Słabszy miesiąc na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie ujemne wyniki zarządzania, negatywnie wpłynęły na wartość aktywów zgromadzonych w OFE. Wynik z zarządzania uszczuplił je o -0,4 mld zł. Dodatkowo OFE przelały z tytułu „suwaka” na konta ZUS ok. 0,5 mld zł, otrzymując z tytułu składek jedynie 0,2 mld zł. W sumie na koniec listopada wartość aktywów spadła do 154,1 mld zł, czyli o -0,5% mniej niż miesiąc wcześniej.

Aktywa OFE - listopad 2019

 

Komentarz IGTE


20 lat doświadczeń OFE pokazuje, że w długim okresie rynek kapitałowy oferuje oszczędnościom emerytalnym bardzo satysfakcjonujące stopy zwrotu. Z kolei w krótkim okresie wartość zgromadzonych w funduszach emerytalnych aktywów może podlegać wahaniom w bezpośredniej zależności od koniunktury na GPW, gdyż w wyniku zmian prawnych z 2014 roku portfel tych funduszy w ponad 80% składa się z akcji. W przyszłym roku OFE czeka transformacja. Zgromadzone w nich aktywa staną się prywatną własnością ich uczestników, a po osiągnieciu przez nich wieku emerytalnego, zamiast do ZUS-u, trafią na ich konta. Jednoczenie portfel funduszy ma zostać bardziej zdywersyfikowany i dodatkowo chroniony w okresie przedemerytalnym. Cel ten może zostać osiągnięty w sposób harmonijny wtedy, kiedy zaproponowane w ustawie dotyczącej przekształcenia OFE harmonogram i limity zaangażowania tych funduszy w polskie akcje zostaną zmodyfikowane. Rodzimy rynek kapitałowy potrzebuje stabilizacji, członkowie OFE bezpieczeństwa, a obecny kształt wspomnianej regulacji nie może tego zapewnić – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
 

TAGI:

IGTEOFEwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę