Fundusze, które zarabiają, gdy rynki tracą

03.12.2019 | Jan Chojnacki
AgioFunds TFI dołączyło do grona towarzystw, które oferują fundusze pozwalające zarabiać na spadkach indeksu WIG20. Obecnie mamy do wyboru 4 fundusze short

27 listopada 2019 roku na giełdzie zadebiutował fundusz powstały we współpracy z Beta Securities BETA ETF - WIG20Short, odzwierciedlający wyniki indeksu WIG20Short. Do tej pory polscy inwestorzy mieli możliwość inwestycji w trzy fundusze należące do Quercus TFI, Altus TFI i Ipopema TFI.
Każdy z nich w swoich założeniach ma odwzorowanie zachowania indeksu WIG20 Short. Fundusze inwestują głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostałą część lokują w instrumenty dłużne. Inwestor może zainwestować w fundusz short w celu zarówno zabezpieczenia portfela przed nadmiernymi spadkami jak i spekulacji w krótkim terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że nie do spekulacji kilkudniowych, gdyż fundusze inwestycyjne rozliczają się z klientami w kilka dni. Jedynym funduszem nadającym się do spekulacji w bardzo krótkim terminie jest BETA ETF WIG20 Short.

fundusze short

Zanim AgioFunds zaoferował ETF na WIG20short, oferta funduszy tego typu była w niewielkim stopniu dostępna dla przeciętnego inwestora. W dwóch funduszach próg wejścia to min. 160-200 tys. zł. Jedynie fundusz ALTUS Short pozwalał na inwestycję z mniejszym kapitałem, lecz nie cieszy się popularnością wśród klientów. Jego aktywa nie przekraczają obecnie 1 mln zł.

Najnowszy fundusz Beta ETF pozwala zainwestować stosunkowo niskie kwoty, przy czym jego wycena następuje poprzez wymianę certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie. Dzięki temu inwestor jest w stanie szybko zarówno wejść jak i wyjść z inwestycji. Oprócz tego pobiera najniższą opłatę względem pozostałych funduszy short.

Teoretyczna wartość 1000 zł


Sprawdźmy, jak wygląda zachowanie funduszy w ostatnich latach. Zachowanie funduszy Ipopema Short Equity i QUERCUS Short jest bardzo podobne, natomiast mocno od nich odbiega Altus Short. Tak duże różnice mogą wynikać z zastosowania nieco innej strategii inwestycyjnej i bardziej aktywnego zarządzania, w tym innej budowy części dłużnej.
 
Zastosowanie funduszy typu short może być dwojakie. Gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych inwestor może wykorzystać fundusz do zabezpieczenia długiej pozycji na rynku akcji bądź może go wykorzystać w celach spekulacyjnych, by zarabiać na spadkach cen indeksów.

Fundusze na WIG20 short zyskują, gdy największe spółki tracą, ale podczas hossy na giełdzie przynoszą straty.Fundusze short co prawda w swoim założeniu mają odwzorowanie lustrzanego odbicia WIG20, lecz nie są w stanie w 100 procentach odwzorować jego wahań. Ze względu na to, że inwestują w instrumenty pochodne na ten indeks oraz posiadają zabezpieczenie w instrumentach dłużnych, ich wyniki różnią się zarówno od siebie nawzajem jak i od przyjętego bechmarku. Przykładowo w najgorszym w tym roku miesiącu na warszawskiej giełdzie, czyli w sierpniu, w którym indeks WIG20 stracił -6,2%, fundusze short wypracowały zyski między 5,1% a 5,5%. Dla porównania w najlepszym miesiącu – styczniu – indeks WIG20 zyskał +5,1%, a fundusze short straciły między -5,4% a -5,1%.

TAGI:

AgioFunds TFIAltus TFIfundusze typu shortIpopema TFIQuercus TFI

zobacz także

↑ na górę