Prawo w ochronie inwestora – jak to działa w praktyce?

25.11.2019 | Weronika Kałuska
Wiele osób uważa, że na rynku inwestycyjnym panuje swego rodzaju asymetria informacji między klientem a firmami i funduszami inwestycyjnymi. Klienci bowiem nie zawsze posiadają specjalistyczną wiedzę o instrumentach, w które chcieliby zainwestować

Problem asymetrii informacji został dostrzeżony i zaadresowany w ramach szeregu aktów prawnych na poziomie Unii Europejskiej. Wśród nich wymienić można m. in. rozporządzenia MiFID i MiFID II, a także akty prawne wprowadzające je do prawodawstwa krajowego. Na mocy zawartych w nich zapisów firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne muszą badać wiedzę i doświadczenie swoich klientów. Najczęściej odbywa się to za pomocą składającej się z kilkunastu pytań ankiety.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi należy określić:

  • rodzaje usług, transakcji i instrumentów finansowych, z którymi klient miał wcześniej styczność,
  • charakter, wartość, częstotliwość i okres aktywności inwestycyjnej klienta,
  • wykształcenie i zawód klienta, jeżeli są to informacje istotne dla dalszej oceny.

Obecnie niemożliwe jest świadczenie usług z zakresu inwestycji bez uprzedniego zwrócenia się do klienta z prośbą udzielenie odpowiedzi na pytania w tzw. teście odpowiedniości i adekwatności.
Przykładem tego typu testu jest ankieta zaproponowana przez KupFundusz.pl. Warto zauważyć, że nie służy ona jedynie pozyskiwaniu informacji o kliencie. Na jej podstawie użytkownikowi przypisuje się jeden z pięciu profili inwestora:

Dla inwestora stanowi to duże ułatwienie, ponieważ mając określony profil, może dowiedzieć się, które fundusze inwestycyjne odpowiadają jego oczekiwaniom. Jest to dość przydatne, szczególnie podczas tworzenia pierwszego portfela inwestycyjnego. Warto również zauważyć, że profil daje możliwość lepszej kontroli nad ryzykiem inwestycji dzięki takim narzędziom jak target market.
 
Badanie wiedzy i doświadczenia klienta to obowiązek, w przypadku którego dostrzegamy wiele zalet z punktu widzenia przyszłego inwestora. Kwestionariusze te powinniśmy wypełniać sumiennie, ponieważ ich celem jest ochrona nas samych przed poniesieniem zbyt dużego ryzyka.
 

TAGI:

kupfundusz.pl

zobacz także

↑ na górę