Solidny zysk branży TFI w trzecim kwartale

22.11.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Shutterstock.com
Branża towarzystw funduszy inwestycyjnych po dziewięciu miesiącach 2019 roku wypracowała 708,4 mln zł zysku netto i być może wyrówna rekord z 2007 roku

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, to był trzeci kwartał z rzędu z zyskiem netto przekraczającym 200 mln zł (dokładnie było to 236,7 mln zł). Jeśli więc czwarty kwartał będzie podobny lub nieco lepszy od poprzednich, być może uda się wyrównać rekord branży z 2007 roku, gdy wynik wyniósł ok. 1 mld zł.
Wyniki

Zysk netto był nieco wyższy niż w drugim kwartale (+2,0%) i prawie o jedną piątą wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej (+17,8%). Przychody TFI wyniosły 858,9 mln zł w samym trzecim kwartale i były istotnie niższe niż kwartał wcześniej (-7,9%). Wynik finansowy udało się jednak poprawić dzięki wyraźnie niższym kosztom, które wyniosły 565,8 mln zł (-12,2% kw/kw). W porównaniu z poprzednim kwartałem spadły zarówno koszty stałe, jak i zmienne.

Wysoki zysk netto branży raportowany jest, pomimo że od początku roku obowiązuje ograniczenie maksymalnej stałej opłaty za zarządzanie funduszami na poziomie 3,5% rocznie. Ale to tylko jedna strona medalu. Druga, to zmiany na rynku dystrybucji funduszy, szczególnie od czasu stanowiska KNF w sprawie tzw. zachęt z grudnia ubiegłego roku. Część towarzystw, zrzeszonych w dużych grupach kapitałowych, zaczęła rozliczać się nie w formie kick-backów (części opłaty za zarządzanie, która trafia do dystrybutora), a w formie dywidendy, przekazywanej do "spółki-matki". Jednocześnie zamykając się na dystrybucję funduszy zewnętrznych. 
 
KNF podała również dane dotyczące aktywów zgromadzonych we wszystkich funduszach inwestycyjnych w Polsce. Na koniec września było to  319,2 mld zł. W kwartał spadły więc o 5,2 mld zł (-2%).  

TAGI:

KNFwyniki finansowe TFI

zobacz także

↑ na górę