Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Przegląd prasy

22.11.2019 | analizy.pl
Dziś w prasie przeczytamy o karze dla Copernicus Capital TFI. Dowiemy się, jaka jest skala uczestnictwa w PPK w pierwszej turze wdrożenia programu oraz gdzie trafiły fundusze Saturn TFI

KNF wyciąga ciężkie działa

W bieżącym roku – nie licząc ubezpieczycieli i biur płatniczych – regulator nałożył na podmioty nadzorowane już prawie 50 mln zł kar. Najnowsza z nich dotyczy Copernicus Capital TFI, które ma zapłacić łącznie 3,9 mln zł. Pierwsza kara w wysokości 2 mln zł dotyczyła naruszeń limitów inwestycyjnych w czterech funduszach zamkniętych. Druga była pokłosiem nabycia przez Whitestone FIZ AN udziałów w jednej ze spółek, bez rzetelnej oceny jej sytuacji finansowej, w tym możliwości uzyskania przez spółkę przysługujących jej należności od podmiotu trzeciego. Copernicus ma dodatkowo uiścić 0,4 mln zł, ale w tym przypadku KNF nie miał podstaw prawnych do upublicznienia zakresu naruszeń. Zdaniem Arkadiusza Huzarka, prezesa Copernicus Capital TFI, kara jest niewspółmierna do skali przewinień.

Za: Puls Biznesu (2019-11-22), Kamil Zatoński, Kary KNF szokują uczestników rynku
 

Wielu pracowników zrezygnowało z PPK

12 listopada upłynął termin przyjmowania deklaracji uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przez pracowników największych firm, które zatrudniają ponad 250 osób. Chociaż wciąż nie ma oficjalnych danych na temat skali partycypacji w programie, to jednak z raportu kancelarii Wojewódka i Wspólnicy oraz Instytutu Emerytalnego wynika, że skala uczestnictwa w PPK mieści się w przedziale 39-42%. W podobnym tonie wypowiadają się również przedstawiciele niektórych TFI. Ponadto zarówno z raportu jak i z informacji od TFI wynika, że są duże rozbieżności w skali partycypacji pomiędzy przedsiębiorstwami.

Za: Puls Biznesu (2019-11-22), Kamil Zatoński, 40 proc. w PPK może się nie udać
 

Fundusze Saturna trafiły do kilku TFI

Z uwagi na to, że Saturn TFI kilka miesięcy temu straciło pozwolenie na działalność jego fundusze do niedawna były reprezentowane przez depozytariusza. Teraz większość z nich trafiła do TFI BDM. Cześć produktów będzie również zarządzana przez Origin TFI, Ipopemę TFI oraz BPS TFI. Jeden produkt trafi pod skrzydła Copernicus TFI. Niemniej jednak nie wszystkie fundusze zostały przejęte przez nowe podmioty, dlatego też zostaną postawione w stan likwidacji.

Za: Puls Biznesu (2019-11-22), Kamil Zatoński, Fundusze Saturna rozdzielone
 

Jakie wpływ na GPW będzie miała reforma emerytalna?

Choć eksperci nieco korygują swoje oczekiwania co do napływów związanych z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), to jednak ich zdaniem w kolejnych latach GPW czeka zastrzyk kapitału. – Napływające na rynek pierwsze dane z instytucji oferujących PPK wskazują na partycypację uczestników programu w przedziale 30–40%. Przy założeniu średniej alokacji w część udziałową na poziomie 45% oraz partycypacji uczestników na poziomie 40% docelowe napływy w przyszłym roku na GPW mogą wynieść ok. 2 mld zł – analizuje Bartosz Pawlak, zarządzający funduszamiBaltic Capital TFI. Zaznacza on jednocześnie, że docelowe napływy będą widoczne po 2021 r., gdy wszystkie grupy pracodawców zostaną objęte programem. Ostateczny wpływ reformy emerytalnej na giełdę będzie jednak zależny od kształtu reformy otwartych funduszy emerytalnych. Jeśli obecna propozycja zmaterializuje się, to polska giełda ma szanse na odbicie. 

Za: Parkiet (2019-11-22), Andrzej Pałasz, 5 mld zł popytu z OFE i PPK na akcje

 

TAGI:

GPWkara nałożona przez KNFpartycypacja w PPKPPKprzegląd prasy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę