Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-11-15)

15.11.2019 | Jan Chojnacki
Podwyższona zmienność, spadająca rentowność obligacji i konsolidacja na rynku akcji. Pod tym znakiem mija tydzień na rynku funduszy

Mijający tydzień na polskim rynku był dla inwestorów krótszy ze względu na poniedziałkowe święto niepodległości. Mimo to, zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach nie zabrakło emocji. Indeks S&P 500 VIX (CBOE Volatility Index), mierzący zmienność panującą na indeksie S&P 500 wzrósł w tym tygodniu o 7,5%, podczas gdy główne indeksy akcji w Chinach spadły w związku z niepewnością dotyczącą porozumienia w sprawie ceł między USA a Chinami oraz ze względu na starcia policji z obywatelami Hong Kongu. Pomimo wzrostu zmienności indeksy krajów wysokorozwiniętych znajdują się blisko swoich historycznych szczytów. Polski indeks WIG obsunął się od lokalnego szczytu od początku tygodnia (-0,85%), podobnie jak wiele indeksów gospodarek wschodzących. Obniżyła się również rentowność światowych obligacji. W przypadku polskich 10-letnich obligacji skarbowych rentowność spadła z poziomu 2,16% na początku tygodnia, do obecnych 2,05%. W przypadku amerykańskich był to spadek z poziomu 1,92% do obecnych 1,84%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Duże napływy do funduszy w październiku

Październik okazał się być jednym z najlepszych w tym roku pod względem napływu kapitału do funduszy inwestycyjnych. Saldo sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy wyniosło prawie miliard złotych. Najwięcej inwestorzy wpłacili do funduszy dłużnych (1,3 mld zł). Dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze surowcowe oraz fundusze aktywów niepublicznych. Pozostałe segmenty zakończyły miesiąc z przewagą umorzeń. Liderem sprzedaży w październiku zostało TFI PZU z dodatnim saldem na poziomie ponad 270 mln zł. Najwięcej pozyskał fundusz PKO Obligacji Długoterminowych (ok. 200 mln zł).

Ranking IKZE

Na stronie analizy.pl opublikowaliśmy ranking indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Pod uwagę braliśmy takie aspekty jak efektywność zarządzania pieniędzmi przez towarzystwo, koszty prowadzenia konta oraz oferta dostępnych inwestycji. Naszym zdaniem najlepsze IKZE oferuje NN Investment Partners TFI.

Koniec PTE

Powszechne towarzystwa emerytalne mają zostać przekształcone z końcem lipca przyszłego roku w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a otwarte fundusze emerytalne w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. To oznacza, że wraz z jedną operacją wartość rynku TFI wzrośnie o ponad połowę. Obecnie działa 10 PTE, a większość z nich pochodzi z grup kapitałowych, które mają już TFI w swojej ofercie.

Wywiad z Adamem Dakowiczem i Dariuszem Wielochem

Adam Dakowicz i Dariusz Wieloch, były i obecny prezes AgioFunds TFI, opowiadają o zmianie steru w TFI, akcji CBA i wpadce na obligacjach Kanii. Przekonują  –Jesteśmy i będziemy. Chcemy budować niezależną sieć dystrybucji i oferować nowe produkty.

Ministerstwo Finansów pomaga niezależnym dystrybutorom

Niezależni dystrybutorzy, przede wszystkim oferujący swoje usługi za pośrednictwem Internetu, z umiarkowanym zadowoleniem przyjęli Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów. Określa ono na jakich zasadach ma działać biznes pośredniczenia w sprzedaży funduszy, w tym tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych.

W tym tygodniu pisaliśmy

Zachęcamy również do obejrzenia rozmowy Ewy Bartosiak z Robertem Stanilewiczem o Ratingach Analiz Online.

TAGI:

AgioFunds TFIflowsIKZEpodsumowanie tygodniaPTEZachęty

zobacz także

↑ na górę