Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Irlandzki rząd wprowadza podobny system do PPK

12.11.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: Patryk Kosmider / Shutterstock.com
Rząd Irlandii przedstawił projekt nowego systemu emerytalnego opartego na automatycznej rejestracji pracowników. Ma wejść w życie w 2022 roku

Nowy system jest wzorowany na systemie brytyjskim wprowadzonym w 2012 roku, na którym opierają się także polskie PPK. Kluczowe założenia projektu zostały opublikowane pod koniec października przez Ministerstwo Zatrudnienia i Opieki Społecznej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

A to jego główne założenia:
  • Do programu zostaną automatycznie zapisani pracownicy wraz z rozpoczęciem pracy. Zostaną nim objęte osoby pomiędzy 23 a 60 rokiem życia, zarabiające co najmniej 20 tysięcy euro rocznie i nienależące do firmowego programu emerytalnego. Według Ministra Zatrudnienia i Opieki Społecznej programem ma być objętych 585 tysięcy obywateli. Pozostali pracownicy (a jest ich ok. 700 tys.) nie zostaną automatycznie zarejestrowani, ale będą mogli włączyć się do systemu.
  • Pracownicy będą odkładać min. 1,5% ze swojej pensji, wysokość wpłaty będzie stopniowo rosła o 1,5 pkt proc. co 3 lata do 6% pensji na początku dziesiątego roku oszczędzania. Pracodawca będzie zobowiązany do uiszczania takich samych składek jak pracownik. Składki ze strony państwa są wciąż obiektem rozważań rządu.
  • Składki są obowiązkowe przez pierwsze sześć miesięcy członkostwa, po których następuje dwumiesięczny okres rezygnacji, okresy zawieszenia składek są ograniczone.
  • Zebrane pieniądze zarządzane byłyby przez instytucjach wspólnego inwestowania (dostawcy).
  • Ma powstać instytucja, która będzie zatwierdzała dostawców oraz zbierała wpłaty.
  • Poziom opłat za zarządzanie środkami uczestników programu oraz za administrowanie miałby być ustawowo ograniczony do 0,5% wielkości zgromadzonych aktywów.
  • Pracownicy wybierają swojego dostawcę.
  • Dostawcy muszą oferować ograniczoną liczbę standardowych opcji inwestycyjnych, w tym domyślne.

Pracę nad nowym systemem trwają od około 20 lat.

TAGI:

PPKsystem emerytalny

zobacz także

↑ na górę