Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2019)

07.11.2019 | Jan Chojnacki
pobierz plik: pdf
W październikowym Rankingu funduszy inwestycyjnych postanowiliśmy przedstawić fundusze akcyjne, które otrzymały najwyższą ocenę 5a w perspektywie długoterminowej, czyli 5-letniej. Standardowo publikujemy oceny roczne i trzyletnie

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W zestawieniu znalazło się trzynaście funduszy ośmiu różnych towarzystw. Pierwsza grupa wymienionych funduszy to grupa funduszy akcji polskich uniwersalnych, które inwestują w akcje spółek notowanych w Polsce. Druga grupa inwestuje w udziały małych i średnich spółek, trzecia w akcje zagranicznych emitentów.

Wśród nich najwyższą stopę zwrotu w perspektywie 5 lat osiągnął Skarbiec Top Brands (+63,4%). Jest to jednocześnie fundusz, którego jednostka podlega dużym wahaniom. Inwestuje on przede wszystkim w akcje spółek z dobrze rozpoznawalną marką. Wśród najwyżej ocenionych funduszy akcyjnych najniższą stopę zwrotu w 5-letnim horyzoncie osiągnął jest NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+7,3%). To jeden z najlepszych wyników w grupie akcji polskich uniwersalnych. Fundusz powstał na bazie działającego od lat NN Akcji 2 przeznaczonego dla inwestorów instytucjonalnych, który wyróżniał się niskimi opłatami. Obecnie jego polityka zakłada inwestycje zgodne z założeniami ESG (Environmental, Social, Governance).
 
Fundusze, które osiągają wysoką ocenę w długim terminie mogą mieć krótkoterminowe spadki formy. Dla przykładu Santander Prestiż Akcji Polskich w okresie ostatnich 12 miesięcy ma ocenę na poziomie słabej 2a, podobnie jak Generali Akcje: Nowa Europa.

TAGI:

ranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę