Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jakie fundusze wybierają klienci online?

06.11.2019 | Weronika Kałuska
Źródło: Shutterstock.com
Zakupy online przyciągają coraz więcej klientów. Podobnie wygląda to w przypadku funduszy inwestycyjnych. Platformy internetowe im dedykowane dość szybko zyskują na popularności. Co ich użytkownicy kupują najchętniej?


Większość inwestorów korzystających z KupFundusz.pl decyduje się na kupno jednostek uczestnictwa funduszy, których strategie oparte są na instrumentach dłużnych, głównie obligacjach. Wynikać może to m. in. z ogólnie niższego apetytu na ryzyko, ale także z faktu, iż ostatnie miesiące zarówno na krajowym, jak i częściowo na zagranicznych rynkach akcyjnych, nie należały do wyjątkowo udanych. Niemniej jednak 21% środków lokowanych za pośrednictwem KupFundusz.pl przeznaczone zostało na rozwiązania, których polityka inwestycyjna zakłada skupienie się na instrumentach udziałowych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Interesujący jest wysoki udział funduszy określanych jako pozostałe w aktywach zgromadzonych na KupFundusz.pl. Gros z nich przypada na rozwiązania, które pozwalają uzyskać ekspozycję na surowce, głównie złoto. Sytuacja ta może być pokłosiem wysokiego wzrostu cen tego metalu szlachetnego, który miał miejsce w ostatnich miesiącach.

Struktura aktywów to jedno. Przyjrzeliśmy się także, w które fundusze najczęściej inwestują użytkownicy KupFundusz.pl. Pierwszą piątkę według liczby klientów przedstawiamy poniżej.


Pozycja lidera przypadła funduszowi Investor Oszczędnościowy. Cieszy się on dużą popularnością również na szerokim rynku, której przyczyn doszukiwać się można m.in. w wysokiej efektywności zarządzania zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Sprawdź swój profil w Kreatorze Portfela
 
Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje rozwiązanie o nieco wyższym poziomie ryzyka, skupiające się na akcjach spółek wzrostowych z rynków zagranicznych - Skarbiec Spółek Wzrostowych. Inwestorów zachęcać mogą w tym przypadku dość atrakcyjne wyniki, jednak należy pamiętać, że wraz z możliwością osiągania wyższych stóp zwrotu rośnie zmienność.

Podium zamyka fundusz znajdujący się na przeciwległym biegunie ryzyka niż lider - PKO Akcji Rynku Złota, którego wskaźnik SRRI jest na najwyższym możliwym poziomie, czyli 7. Zainteresowanie inwestorów tym produktem wynikać może m. in. z atrakcyjnych stóp zwrotu odnotowywanych w minionych miesiącach, m. in. w czerwcu i w sierpniu. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie wysokich wyników w przeszłości nie oznacza, że się muszą się powtórzyć.

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze surowcowekupfundusz.pl

zobacz także

↑ na górę