Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-10-31)

31.10.2019 | Jan Chojnacki
W ostatnim tygodniu października przesunięto terminu brexitu, pojawił się komunikat KNF w sprawie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czy a GetBack poinformował o pozwie wobec Lartiq TFI

A jednak. Brexit znów został przełożony.. Członkowie brytyjskiego parlamentu opowiedzieli się za planem przeprowadzenia wyborów powszechnych 12 grudnia, zaproponowanym przez premiera Borisa Johnsona. Przedstawiciele Unii Europejskiej postanowili dać czas brytyjskiemu rządowi do 31 stycznia 2020 roku. Rynki spodziewały się tego. Funt delikatnie się umocnił, brytyjska giełda również. Z kolei w Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 wspiął się na historyczne szczyty, polski WIG20 utrzymuje się na poziomie ponad 2200 pkt, a niemiecki DAX znalazł się blisko psychologicznej bariery 13000 pkt.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

KNF przygląda się UFK-om

KNF rozpoczęła prace w celu ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK. Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi z punktu widzenia organu nadzoru cechami. Jest to m.in. brak realnych korzyści dla inwestorów z zakupu UFK mierzonych stopą zwrotu, lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością i przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości.

PKO wygrywa pierwszą turę programu PPK

PKO TFI zawarło 1541 umów o zarządzanie PPK. Jest to najwyższy wynik pierwszej tury programu spośród wszystkich 20 instytucji finansowych. W osiągnięciu takiego wyniku pomogła rozbudowana sieć sprzedaży, wczesne przygotowanie aplikacji do obsługi PPK, a także benefity dla pracowników. Firmy, które podpisały umowy z PKO TFI zatrudniają 1,1 mln pracowników.

Rozczarowani klienci Lartiq TFI

Problem GetBacku dotknął inwestorów funduszy wierzytelności, w których windykator był współinwestorem i gwarantem przyszłych zysków pozostałych uczestników. Posiadacze funduszy Lartiq TFI chcą, aby zwróciło im ono pieniądze, gdyż przy nabywaniu certyfikatów byli zapewniani przez pracowników Idea Banku, że gdyby GetBack nie mógł wywiązać się z zobowiązań gwarancyjnych, to przechodzą one na Lartiq TFI. Towarzystwo całą winę za sytuację klientów funduszy Profit obarcza GetBack. Zapowiada dochodzenie od windykatora kar umownych za „niezrealizowanie zobowiązań gwarancyjnych”

GetBack chce pieniądze od Lartiq TFI

GetBack złożył przeciwko Lartiq TFI pozew o zapłatę 49,2 mln zł wraz z odsetkami. Jak podano, GetBack wniósł także o zasądzenie od Lartiq kosztów postępowania, w tym trzykrotności kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Dochodzona przez emitenta kwota to równowartość kwoty uiszczonej przez emitenta na rzecz Lartiq, na podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. zawartej między emitentem a Lartiq TFI.

Fed tnie stopy

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych postanowiła wczoraj obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych, po raz trzeci w tym roku. Prezes Fed, Jerome Powel, dał inwestorom do zrozumienia, że Fed może zaprzestać dalszego cięcia stóp, jeśli kondycja gospodarki nie ulegnie znaczącej zmianie.

W tym tygodniu pisaliśmy:

TAGI:

BrexitFEDGetbackLartiq TFIPKO TFIpodsumowanie tygodniaPPKUFK

Popularne


zobacz także

↑ na górę