Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO TFI utworzyło 3 nowe fundusze

25.10.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: gopixa / Shutterstock.com
Trzy nowości to subfundusze: indeksowy obligacji, odpowiedzialny społecznie oraz obligacji globalny

Od środy na polskim rynku inwestorzy mają możliwość zainwestowania w trzy nowe fundusze:
  • PKO Obligacji Rynku Polskiego,
  • PKO Obligacji Globalny,
  • PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny.
Pierwszy z nich jest funduszem odzwierciedlającym indeks TBSP, czyli polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Jest to już szósty fundusz indeksowy w ofercie towarzystwa. Poza nim dostępne są 4 fundusze z ekspozycją na zagraniczne rynki akcji oraz 1 na polski rynek. Aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne i jednostki uczestnictwa innych funduszy. Opłata za zarządzanie wynosi maksymalnie 1% w skali roku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Drugi z nich to aktywnie zarządzany fundusz obligacji globalnych. Ten fundusz również może inwestować w instrumenty dłużne oraz jednostki innych funduszy, zarówno polskich emitentów, jak i zagranicznych. Z rozmowy Piotra Żochowskiego, prezesa zarządu PKO TFI, z Andrzejem Pałaszem w „Parkiecie” wynika, że ma to być fundusz funduszy, dokonujący aktywnej selekcji najlepszych dostępnych na rynku światowym funduszy inwestujących w obligacje wysokodochodowe. Opłata za zarządzanie wynosi 1,8%.

Trzeci z nich to fundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, inwestujący w zgodzie z kryteriami ESG (ang. environmental, social, governance). Zarządzający funduszem wybierając spółki, zwracają uwagę na jej podejście do społeczeństwa, traktowanie pracowników oraz aspekty ekologiczne. Rezygnują z inwestycji w pożyczkodawców oferujących lichwiarskie oprocentowanie, producentów tytoniu czy alkoholu. Fundusz pobiera maksymalną możliwą na ten moment opłatę za zarządzanie 3,5% rocznie. [AKTUALIZACJA]: jak poinformowało towarzystwo, rzeczywista opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 2,5% rocznie.

Jest to kolejny fundusz spełniający kryteria odpowiedzialnego inwestowania dostępny w Polsce. Do tej pory na taką inicjatywę zdecydowało się NN Investment Partners TFI, które prowadzi 3 takie fundusze. Dla polskiego inwestora dostępne są również fundusze zagraniczne działające zgodnie z założeniami ESG, BlackRock GF ESG Multi-Asset, Fidelity Funds FIRST ESG All Country World Fund, Schroder ISF QEP Global ESG, Schroder ISF QEP, Global ESG ex Fossil Fuels. Temat inwestycji odpowiedzialnych społecznie staje się coraz częściej poruszany zarówno w Polsce jak i reszcie świata. Od 3 września polska GPW wspiera inicjatywę inwestycji w spółki odpowiedzialne społecznie i środowiskowo udostępniając indeks WIG-ESG odzwierciedlający notowania akcji spółek uważanych za odpowiedzialne.

Minimalna wpłata do wszystkich wymienionych subfunduszy wynosi 100 zł.

PKO TFI jest największym towarzystwem w Polsce zarządzającym funduszami detalicznymi. Oferuje ponad 40 funduszy przeznaczony dla inwestorów detalicznych, które zgromadziły łącznie ponad 20 mld zł netto aktywów. Na rynku działa od 1997 r.

TAGI:

ESGfundusze indeksoweobligacje skarbowePKO TFI

Popularne


zobacz także

↑ na górę