Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Obligacji Skarbowych Plus - praktyczny zwłaszcza w czasach niepewności

22.10.2019 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
PKO Obligacji Skarbowych Plus to niemal dokładna kopia funduszu bez „plusa” w nazwie. Adresatami są jednak przedsiębiorstwa oraz osoby dysponujące kapitałem o wysokości min. 200 tys. zł, ale ich inwestycje nie podlegają (jak w bliźniaczym rozwiązaniu) opłacie manipulacyjnej, a opłata stała została obniżona do 0,7%. Domeną funduszu jest tytułowa „płynność”, którą umożliwia ograniczenie spektrum inwestycyjnego do łatwo zbywalnych aktywów. Zarządzający Artur Trela konstruuje portfel głównie w oparciu o rządowe papiery wartościowe. W zależności od panującej sytuacji rynkowej, uzupełnia go obligacjami korporacyjnymi emitentów o wysokiej jakości kredytowej, w tym denominowanymi w walucie obcej. Cechą wyróżniającą produkt na tle rywali są aktywne zakłady z rynkiem w zakresie ryzyka stopy procentowej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na skalę, jak i różnorodność wykorzystywanych do wspomnianego celu instrumentów pochodnych, bez których realizacja niektórych pomysłów inwestycyjnych nie byłaby możliwa. Przykładami stosowanych derywatów mogą być interest rate swaps, czy credit default swaps. Ważnym elementem strategii jest też otwartość na zagraniczne rynki. Wśród tych ostatnich pojawiają się takie kierunki jak Czechy, czy Węgry, a ekspozycja na nie dyktowana jest m.in. próbą skorzystania na nieefektywności rynku.

Uzasadnienie oceny
Do 2018 r. PKO Obligacji Skarbowych Plus regularnie meldował się w lepszej połowie stawki, w tym również zajmując miejsca na podium. Sprzyjało temu aktywne i trafne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności. W zeszłym i bieżącym roku dobra passa odwróciła się jednak od funduszu, co związane jest z niewłaściwą prognozą kondycji rynku długu. Wbrew (zwłaszcza lokalnym) uwarunkowaniom, skłaniającym zarządzającego do defensywnego nastawienia wobec obligacji skarbowych, ich ceny okazały się nadal piąć w górę. Ruch ten, sprzeczny z oczekiwaniami menedżera, w znaczny sposób nadszarpnął osiągniętą wcześniej przewagą nad średnim wynikiem w grupie. Z tego powodu efektywność zarządzania (w 3-letnim horyzoncie) spadła do przeciętnego poziomu. Oczywiście ostatni okres słabszej kondycji nie powinien przyćmiewać wciąż wysokiej jakości rozwiązania. Przy odważnych zakładach z rynkiem, które podejmuje się w PKO Obligacji Skarbowych Plus, trudno o nieprzerwany ciąg właściwych decyzji inwestycyjnych. Sęk w tym, aby na długo nie podkopały one pozycji funduszu, co w tym przypadku się nie wydarzyło. Rozwiązanie od PKO TFI to produkt, który za względnie niskie opłaty oferuje aktywne poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu i dużą płynność inwestycji, będąc tym samym dobrą alternatywą dla lokaty bankowej. Naszym zdaniem jest to fundusz pozytywnie wyróżniający się na tle konkurencji, choć obok pogorszenia wyników, postępującego od 2018 r., nie możemy „przejść” obojętnie. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć jego dotychczasową, 5-gwiazdkową notę do 4 gwiazdek, co nadal świadczy o ponadprzeciętnej ocenie produktu.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny i doświadczona kadra.
  • Aktywne zakłady z rynkiem dają potencjał do ponadprzeciętnych stóp zwrotu w razie trafnych przewidywań.
  • Szeroka gama wykorzystywanych instrumentów pochodnych umożliwia realizację bardziej złożonych pomysłów inwestycyjnych.
  • Portfel zbudowany jest w oparciu o płynne aktywa, co w razie potrzeby pozwala inwestorom na bezproblemowe wyjście z inwestycji.
  • Niskie koszty związane z inwestycją w fundusz.
  • Wysoka jakość kredytowa części korporacyjnej portfela.
  • Przeciętne rezultaty w długim terminie.
  • Podwyższona zmienność w relacji do grupy z racji podejmowanych zakładów, jak i rynkowej wyceny portfela.

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarbowePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę