Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Obligacji Skarbowych - gigantyczne aktywa, kolosalna odpowiedzialność

22.10.2019 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) - 3 gwiazdki

Charakterystyka produktu
PKO Obligacji Skarbowych to największy pod względem aktywów fundusz inwestycyjny w Polsce skierowany do szerokiego grona klientów. Gigantyczna „masa” zarządzanych środków z jednej strony może być przejawem wysokiego zainteresowania inwestorów tym produktem, ale z drugiej narzuca też pewne normy menedżerom rozwiązania. Jeśli na co dzień dla każdego funduszu otwartego płynność ma duże znaczenie, to dla produktu o takiej skali działania jak PKO Obligacji Skarbowych standardy w tym zakresie są szczególnie wyśrubowane. Znajduje to przełożenie choćby w kompozycji części korporacyjnej portfela dłużnego, w którym nie ma miejsca na małe emisje, o które może pokusić się konkurencja. Co do obligacji przedsiębiorstw, dobierani są tylko emitenci o najwyższej wiarygodności kredytowej, głównie krajowe instytucje finansowe. Nie są to lokaty o szczególnie wysokiej rentowności, ale jednocześnie inwestorzy w dużej mierze unikają ryzyka upadłości któregoś z dłużników. Co ważne, zysk klientów funduszu zależy nie tyle od kondycji obligacji przedsiębiorstw, jak przede wszystkim od sytuacji na rynku obligacji skarbowych, na którym koncentruje się znacząca większość inwestycji. W tym kontekście PKO Obligacji Skarbowych wyróżnia aktywne podejście do poszukiwania dodatkowej stopy zwrotu. Pomaga w tym dość duża elastyczność polityki inwestycyjnej oraz rozbudowane instrumentarium i otwartość na rynki spoza polskiej granicy. Zarządzający (Artur Trela) pozycjonuje portfel na krzywej rentowności przy wykorzystaniu zarówno papierów skarbowych, jak i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Zwłaszcza w ostatnim okresie mocno zaakcentowana została też rola zagranicznych papierów skarbowych (przykładowo czeskich), jak i tych krajowych, ale w twardej walucie (EUR i USD), w których menedżer dostrzega wartość dodaną wobec odpowiedników wycenianych w PLN.  Na tym pozytywnym obrazie rysą są jednak koszty związane z inwestycją. O ile opłata za zarządzanie nie jest wygórowana, to przy zakupie jednostek obowiązuje opłata manipulacyjna, z której wielu konkurentów – na tej klasie produktów – zrezygnowało.


Uzasadnienie oceny
Aktywne podejście do zarządzania, o którym wspomniano w charakterystyce produktu, może równie dobrze oznaczać względnie agresywne nastawienie do obligacji skarbowych, co i relatywnie defensywną ekspozycję na ten rynek. O ile np. w 2017 r. dominowało to pierwsze przekonanie i okazało się ono słusznym założeniem (dzięki podwyższonemu ryzyku stopy procentowej fundusz wypadł bardzo dobrze na tle grupy), o tyle w roku bieżącym zarządzający spodziewał się raczej wzrostów rentowności (spadków cen papierów rządowych).  Tym razem jednak przewidywania nie były trafione, a „ruch” rynku w kierunku przeciwnym do oczekiwanego przyczynił się do słabych rezultatów, a nawet ujemnych wyników w niektórych miesiącach. Naturalnie jednak ocena produktu przez pryzmat jedynie ostatniego roku nie oddaje w rzetelny sposób  jakości funduszu, stąd należy przyjrzeć się długoterminowym rezultatom. Te zaś (za ostatnie 3 i 5 lat) plasują produkt blisko środka stawki. Podobnie jest z efektywnością zarzadzania. Naszym zdaniem PKO Obligacji Skarbowych to solidne rozwiązanie. Pomimo aktywnej walki z rynkiem przebiegającej okresowo z lepszym i gorszym skutkiem, w dłuższym horyzoncie inwestorzy powierzający funduszowi swoje oszczędności mogą spać spokojnie. Podtrzymanie 3-gwiazdkowej noty wydaje nam się w pełni uzasadnione.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny i doświadczona kadra.
  • Wysoka jakość kredytowa części korporacyjnej portfela.
  • Wysoka płynność portfela.
  • Szerokie i wciąż rozbudowywane instrumentarium sprzyja wykorzystywaniu okazji inwestycyjnych.
  • Aktywne zakłady z rynkiem dają potencjał do ponadprzeciętnych stóp zwrotu w razie trafnych zakładów.
  • Wysoka opłata za nabycie, która w wypadku większości konkurencyjnych rozwiązań w ogóle nie występuje.
  • Przeciętne rezultaty w długim terminie.
  • Podwyższona zmienność w relacji do grupy z racji podejmowanych zakładów, jak i rynkowej wyceny portfela.

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarbowePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę