Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

NN (L) Konserwatywny - wysoki priorytet bezpieczeństwa

22.10.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) - 2 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W ofercie NN IP TFI znajdziemy dwa bliźniacze produkty o iście konserwatywnej konstrukcji, funkcjonujące w ramach innych parasoli. Jednym z nich, młodszym jest NN (L) Konserwatywny – zarządzany w analogiczny sposób do funduszu NN Konserwatywny – jego aktywa są jednak niemal dziewięciokrotnie niższe od starszego brata. Choć w czerwcu br. na stanowisku zarządzającego nastąpiła zmiana – za sterami produktu obecnie stoi Krzysztof Prus – to jednak nie zaobserwujemy zmian w obszarze polityki inwestycyjnej tego rozwiązania. Funduszu niezmiennie pełnieni funkcję „bezpiecznej przystani”, z której to inwestujący w bardziej ryzykowne produkty z oferty NN IP TFI mogą skorzystać w czasie rynkowych turbulencji. Filozofia zarządzania funduszem nie zakłada walki o wyższe miejsca w tabeli – zarządzający nie podejmuje dużych zakładów z rynkiem. Koncentruje się natomiast na niskiej zmienności i płynności inwestycji. W kontekście dostarczania dodatkowej stopy zwrotu jest on zatem niejako „skrępowany” wąskim gorsetem konserwatywnej strategii inwestycyjnej, która ogranicza potencjał do uzyskiwania konkurencyjnych wyników. W tę konwencję wpisuje się konstrukcja produktu. Jego portfel składa się w 100% z polskich papierów skarbowych, a podejmowane ryzyko stopy procentowej jest relatywnie niewielkie. Innych instrumentów dłużnych, takich jak obligacji korporacyjnych, czy jakichkolwiek papierów zagranicznych, często występujących w portfelach konkurentów, na liście lokat NN (L) Konserwatywny nie znajdziemy.

Uzasadnienie oceny
Mimo że fundusz NN (L) Konserwatywny Plus spełnia dedykowaną rolę – zdefiniowaną jako „poczekalnia” – to jednak obecna, bardzo konserwatywna strategia nie pozwala na ocenę wyższą niż 2 gwiazdki. Wynika to z faktu, iż Ratingi nadawane są przede wszystkim z perspektywy inwestora indywidualnego, który to oczekuje atrakcyjnej relacji zysku do ryzyka. W przypadku tego funduszu efektywność zarządzania środkami mierzona parametrem IR jest relatywnie niska. Zarówno w krótkim (12M), jak i długim (36m) okresie Ranking Analiz Online, oparty o wspomniany parametr, jest na poziomie 2a, w 5-stopniowej skali. Ponadto, wąskie instrumentarium oraz rezygnacja z walki o wyższe miejsca w tabeli na rzecz ochrony środków przekuwa się w relatywnie niską pozycję funduszu na tle konkurencji. Warto dodać, że choć fundusz jest dedykowany krótkim okresom, to jednak w długim terminie konserwatywna polityka inwestycyjna będzie skutkowała większą przewagą agresywniejszych rywali w kontekście dostarczanej stopy zwrotu. Taka pozycja funduszu na tle konkurencji nie wynika to jednak z błędnych decyzji inwestycyjnych, lecz roli, jaką NN (L) Konserwatywny Plus odgrywa w parasolu NN SFIO.  W efekcie klienci, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo zgromadzonych środków, bądź chęć przeczekania rynkowych wahań, właśnie w tym rozwiązaniu mogą upatrywać realizacji swoich celów.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online
Plusy: Minusy:
  • Wysoka jakość procesu inwestycyjnego.
  • Klarowny i jasno określony cel inwestycyjny produktu.
  • „Równa” kondycja na tle grupy porównawczej.
  • Jedna z najniższych w grupie opłata za zarządzanie.
  • Relatywnie niskie ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu.
  •  Fundusz z reguły plasuje się w ostatnim kwartylu stóp zwrotu, a koncepcja produktu nie zakłada rywalizacji o lepszą pozycję.

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę