S.Buczek: odzyskaliśmy sterowność

18.10.2019 | Jan Chojnacki
Zysk netto Quercus TFI wyniósł w III kwartale br. 2,8 mln zł wobec 26,8 mln zł straty netto rok wcześniej. Zatrzymanie się fali umorzeń z towarzystwa daje nadzieje na dalsze polepszanie się wyników – uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Zdaniem Buczka na korzyść spółki działają dobre wyniki funduszy oraz niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych. Na minus postrzega napięcia regulacyjne, m.in. MiFID II, obniżenie maksymalnych stawek za zarządzanie oraz lekkie pogorszenie koniunktury na rynkach finansowych, w tym na GPW.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Na  nasze wyniki w minionym kwartale największy wpływ miała niższa o ponad 20% r/r baza aktywów pod zarządzaniem. W samym III kwartale aktywa nieco wzrosły i wyniosły 2,544 mld zł na koniec okresu. Wyniki III kwartału są lepsze niż w I kwartale (2,3 mln zł) i II kwartale  br. (2,1 mln zł) głównie ze względu na większą liczbę dni, za które naliczana była stała opłata za zarządzanie. Najważniejszy jest jednak inny aspekt – poprawa wyników inwestycyjnych naszych funduszy. Okres pierwszych 9 miesięcy był pod tym względem udany. Dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym potencjalna opłata zmienna wyniosła 6,1 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku. – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes zarządu Quercus TFI, dyrektor departamentu operacyjnego.

Towarzystwo odnotowało w III kwartale poprawę wyników sprzedaży. Od września 2017 roku do początku czerwca tego roku towarzystwo borykało się ze wzmożoną ilością umorzeń jednostek funduszy, przez co odpływy do tego czasu sięgnęły jak dotąd 2,1 mld zł netto. Aktywa pod zarządzaniem towarzystwa wyniosły na koniec września 2,54 mld zł. Ten kwartał przyniósł towarzystwu lekkie ustabilizowanie, saldo wpłat i wypłat wyniosło prawie 78 mln zł, a zwiększona kwota umorzeń we wrześniu powiązana jest z wyjściem z inwestycji jednego inwestora instytucjonalnego. Znaczny spadek aktywów związany jest z aferą GetBacku.

W kwestii dyrektywy MiFID II Sebastian Buczek uważa, że najbardziej zrozumiały i poprawnie działający model dystrybucji dochodów między dystrybutorem a towarzystwem jest tzw. model luksemburski, który polega na podzieleniu opłaty za zarządzanie na dwie części, należącą się TFI oraz dystrybutorowi. Informuje, że przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego twierdzą, że jest duża szansa wypracowania konsensusu w tej sprawie jeszcze w grudniu tego roku.

Prezes Quercusa TFI twierdzi, że rok 2019 jest nieudanym okresem dla branży jeśli chodzi o dystrybucję, gdyż ani towarzystwa ani dystrybutorzy nie wiedzieli jak mają się ze sobą rozliczać. Uważa, że konieczna może być zmiana ustawy regulująca sposób podziału zysku. Prezes poinformował, że towarzystwo nie angażuje się w projekt PPK. Sądzi, że najwięksi gracze w Polsce przejmą większość rynku, a to co zostanie pozostałym będzie stanowiło około 10% do podziału na wiele podmiotów, dlatego ta gra nie jest warta świeczki.

TAGI:

Quercus TFISebastian Buczekwyniki finansowe towarzystw

zobacz także

↑ na górę