Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Pokój, dobrobyt, środowisko czy po prostu zysk? Czym powinni kierować się zarządzający

17.10.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: Shutterstock.com
Kwestie ładu korporacyjnego, społeczne oraz środowiskowe odgrywają coraz większą rolę podczas decyzji inwestycyjnych. Taki trend jest zauważalny także w przypadku polskich inwestorów

W ramach Globalnego Badania Inwestorów Schroders 2019 zostały przeanalizowane opinie 25000 inwestorów z 32 krajów. Główny wniosek – zarządzający z definicji powinni inwestować w zrównoważony sposób, nie kierując się wyłącznie maksymalizacją zysku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Prawie dwie trzecie badanych inwestorów twierdzi, że we wszystkich funduszach inwestycyjnych powinny być uwzględniane czynniki odpowiedzialnego inwestowania, niekoniecznie zakwalifikowanych jako "fundusze inwestycyjne spójne z ideą zrównoważonego rozwoju".

Inwestorzy stwierdzili, że „ochrona planety przed degradacją”, wraz ze zdecydowanym działaniem w obszarze zmian klimatu powinna być pierwszorzędnym celem, jaki podejmują zarządzający podczas lokowania środków w aktywa poszczególnych jednostek.

Trzeba mieć baczenie na wyniki tego badania. Branża zarządzania aktywami ma pod swoją opieką środki inwestorów o wartości 74 bilionów dolarów. Dlatego też kluczowe jest, by zarządzający słuchali i wdrażali to, czego inwestorzy chcą - podczas każdego spotkania i podczas każdej decyzji inwestycyjnej – uważa Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders.

Respondentów zapytano również o to, czy wszystkie fundusze powinny brać pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju. Wyniki badania przedstawia poniższy wykres:

ESG

ESG w Polsce

Temat inwestycji odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Pojawiło się kilka funduszy, które już w nazwie informują inwestorów: „Inwestujemy odpowiedzialnie”.

ESG

Oprócz wymienionych powyżej, wprowadzenie odpowiedzialnie inwestującego funduszu zapowiedziało również PKO TFI. Są przesłanki za tym, że trend będzie nabierać na sile. Z pomocą dla TFI, które będą chciały oferować tego typu produkty, wyszła Giełda Papierów Wartościowych. Od 3 września na GPW dostępny jest indeks WIG-ESG śledzący notowania spółek uznanych za odpowiedzialne społecznie. Może być on wzorcem (benchmarkiem) dla nowo powstających funduszy. Szlaki przeciera NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Lista funduszy inwestujących odpowiedzialnie bynajmniej nie ogranicza się wyłącznie do tych z powyższej listy. Już teraz wiele firm zarządzających inwestuje w duchu ESG we wszystkich funduszach. W praktyce sprowadza się do tego, że z listy potencjalnych kandydatów do portfela eliminowane są np. akcje czy obligacje spółki z branży tytoniowej, militarnej itp. W Polsce jednym z kilku przykładów towarzystw, które bardzo uwzględniają w procesie inwestycyjnym czynniki ESG jest NN Investment Partners TFI. Dużą rolę grają one również w OFE. Za granicą jest to znacznie bardziej upowszechnione, a cytowany wcześniej Schroders jest dobrym przykładem firmy przykładającej do ESG dużą wagę.

– Klienci stawiają sprawę jasno, że nie chcą by inwestycje operowały w próżni, większość chce, by integracja ESG była standardem", mówi. Chcą również, by zarządzający wywierali nacisk na firmy, szczególnie w obszarach takich jak zmiany klimatu i braki wody. Dlatego też postawiliśmy cel dla wszystkich naszych inwestorów w Schroders, by systematycznie integrować i angażować się w sprawie ESG do końca następnego roku. –  mówi Jessica Ground, Global Head of Stewardship w Schroders.

Czy inwestowanie w zgodzie z ESG przyjmie się w Polsce? Ciężko powiedzieć. Faktem jest, że niegdyś podejmowano już próby z tego typu funduszami. Przypomnijmy tylko SKOK ETYCZNY 1 i SKOK ETYCZNY 2. Ten drugi, pod nazwą SEJF ETYCZNY 2 funkcjonuje do dziś. I choć początki miały dobre pod względem aktywów, to ostatecznie rynku nie zawojowały.

TAGI:

ESG

zobacz także

↑ na górę