Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2019)

14.10.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
We wrześniu wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o +1,0 mld zł (+0,4%) do 261,1 mld zł na koniec miesiąca

Aktywa funduszy inwestycyjnych - wrzesień 2019

To głównie zasługa nowych wpłat do kilku dedykowanych funduszy aktywów niepublicznych (cały segment wzrósł o +1,5 mld zł). Wynik zarządzania ogółem był dodatni i powiększył stan aktywów o nieco ponad 100 mln zł. Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych było natomiast ujemne.
 
Aktywa funduszy inwestycyjnych - wrzesień 2019

We wrześniu większość funduszy akcyjnych wypracowała zyski. Indeks MSCI AC Word, odzwierciedlający globalną koniunkturę na największych giełdach, wzrósł o 1,9%. Klienci jednak wycofywali z nich środki, co przełożyło się ogółem na nieznaczny spadek aktywów w nich zgromadzonych. Nieco słabiej wypadły natomiast fundusze dłużne. Globalny wzrost cen obligacji wyhamował; rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do ok. 2,00% z 1,85% pod koniec sierpnia, co sprawiło, że niektóre polskie fundusze dłużne osiągnęły ujemne stopy zwrotu. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością wśród klientów i dzięki nowym środkom odnotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów o ponad +0,6 mld zł do 108,5 mld zł.
 
Wszystkie pozostałe segmenty odnotowały spadek wartości zarządzanych aktywów, do czego przyczyniły się głównie wypłaty środków przez klientów. W największym stopniu dotyczyły one funduszy mieszanych, przez co ich aktywa spadły poniżej 28 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aktywa funduszy inwestycyjnych - wrzesień 2019

Pierwsze trzy kwartały tego roku zamknęły się wzrostem aktywów o +4,3 mld zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+6,2 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+0,7 mld zł). Aktywa traciły natomiast fundusze absolutnej stopy zwrotu (-2,1 mld zł) oraz akcyjne (-0,5 mld zł).

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę