Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2019)

11.10.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Po udanym sierpniu, we wrześniu znów przeważyły wypłaty z funduszy. Saldo wpłat i wypłat wyniosło łącznie -0,65 mld zł, przy czym przeważyły umorzenia z funduszy niedetalicznych (-0,45 mld zł)

Saldo wpłat i wypłat do funduszy - wrzesień 2019

To głównie efekt wypłaty -0,4 mld zł z funduszu mieszanego PZU SFIO Universum, który został utworzony na potrzeby grupy PZU. W efekcie to właśnie fundusze mieszane skończyły miesiąc z największym łącznym odpływem środków (-0,5 mld zł). Gdy pominiemy ten przypadek „liderem” wrześniowych odpływów stają się fundusze absolutnej stopy zwrotu. Klienci wypłacali środki z większości z nich, a łączny bilans sprzedaży przekroczył 0,3 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo

Podobną skalę odpływów odnotowały fundusze akcyjne (-0,3 mld zł). W ich przypadku klienci wypłacali środki przede wszystkim z funduszy inwestujących za granicą, o czym przeważył PKO Technologii i Innowacji Globalny. W przypadku funduszy akcji polskich bilans sprzedaży był na niewielkim plusie. Ujemne saldo sprzedaży odnotowały jeszcze fundusze sekurytyzacyjne, nieruchomości oraz aktywów niepublicznych.

W tym roku na nowe wpłaty mogą liczyć głównie fundusze dłużne i tak też było we wrześniu. Pozyskały one łącznie +0,6 mld zł nowego kapitału. Kapitał płynie głównie do funduszy o uniwersalnej strategii i to zarówno do funduszy papierów krótko i średnio terminowych (w tej grupie znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych), jak i uniwersalnych długoterminowych. W tym segmencie 3 fundusze pozyskały po ponad 100 mln zł: PKO Obligacji Długoterminowych, Generali Korona Dochodowy oraz Generali Korona Dochodowy. W tej grupie ostatnio wyróżnia się także Alior Oszczędnościowy, który wzrost popularności zawdzięcza zacieśnianiu współpracy między Alior TFI z Alior Bankiem.
 
Fundusze papierów skarbowych zakończyły wrzesień z ujemnym łącznym bilansem sprzedaży. O słabym wyniku zdecydował jeden fundusz – PKO Obligacji Skarbowych, który po rewelacyjnym 2018 roku, oddaje część pozyskanych środków (w samym wrześniu ponad 360 mln zł). Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze obligacji korporacyjnych, o czym przesądził Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, z którego klienci wypłacili 151 mln zł. Za to największym powodzeniem cieszyły się dwa fundusze z Santander TFI: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Santander Obligacji Korporacyjnych, do których klienci wpłacili łącznie 169 mln zł.

We wrześniu przewagę wpłat odnotowały jeszcze fundusze surowcowe, a właściwie te inwestujące pośrednio w złoto lub spółki wydobywające złoto.
 
Saldo wpłat i wypłat do funduszy - wrzesień 2019

Niekwestionowanym liderem sprzedaży (funduszy detalicznych) we wrześniu, jak i licząc od początku roku, jest NN Investment Partners TFI, co zawdzięcza m.in. udanej współpracy z ING Bankiem Śląskim (który stał się w tym roku jednym z akcjonariuszy towarzystwa). Najwięcej środków pozyskały dwa fundusze dłużne: NN Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Obligacji. Na drugim miejscu znalazło się Santander TFI, a na trzecim BNP Paribas TFI.
 
Saldo

Bilans sprzedaży funduszy liczony od początku roku wynosi obecnie -0,4 mld zł.

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę