Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

EFAMA: Polska wciąż niewielkim graczem na europejskim rynku funduszy

09.10.2019 | Jan Chojnacki
Polska znajduje się na 17 miejscu w Europie pod względem wielkości aktywów netto zgromadzonych w funduszach otwartych, wynika z najnowszych danych EFAMA

Aktywa funduszy otwartych zgromadzonych we wszystkich krajach europejskich na koniec czerwca 2019 roku wynosiły 16,03 bln euro, co sprawia że Polska, z 36,5 mld euro, stanowi zaledwie 0,2% całego rynku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Największe aktywa w funduszach otwartych zgromadził Luksemburg. Ich wartość (blisko 4,5 bln EUR) jest 120 razy większa niż warte są aktywa funduszy zgromadzone w Polsce, kraju 120-krotnie większym. Luksemburg czy Irlandia mają wyraźnie wyższe aktywa zgromadzone w funduszach otwartych od pozostałych krajów europejskich, za czym stoją m.in. liberalne rozwiązania finansowe oraz prawne, a szczególnie podatkowe. 

NET


Pod koniec czerwca br. w Europie działało łącznie 56,8 tys. funduszy inwestycyjnych otwartych, z czego 546 polskich. Co czwarty fundusz pochodzi z Luksemburga, który ma ich więcej niż Stany Zjednoczone (11 533).Polacy wyróżniają się na tle innych Europejczyków nie tylko niskimi aktywami, ale także wysokim udziałem funduszy dłużnych w strukturze. Podczas gdy średnio ich udział wynosi 28,0%, w Polsce jest ponad 2-krotnie wyższy (64,5%). Największy udział funduszy dłużnych w swojej strukturze posiada Chorwacja (82,6%). 

W Europie najwięcej aktywów zgromadzonych jest w funduszach akcyjnych, które odpowiadają za 29% europejskiego rynku. Największe znaczenie odgrywają one w Szwecji, gdzie odpowiadają za 62,5% rynku. W funduszach mieszanych mieszkańcy Europy zgromadzili 21% środków, przy czym największym powodzeniem cieszą się w Bułgarii (odpowiadają za 63,8%).

Zdecydowanie mniejsze aktywa zgromadziły fundusze rynku pieniężnego, nieruchomości oraz gwarantowane, które łącznie stanowią 12% zgromadzonych aktywów. Turcja jest liderem pod względem aktywów zgromadzonych w funduszach rynku pieniężnego (48,0% swojego rynku), fundusze gwarantowane największą rolę pełnią w Hiszpanii (6,7% hiszpańskiego rynku), a fundusze nieruchomości na Węgrzech (26,5%).

Europejski rynek funduszy inwestycyjnych otwartych zgromadził łącznie aktywa odpowiadające 85,7% rocznego PKB Unii Europejskiej. Polska stanowi jedynie znikomy ułamek tego rynku.

TAGI:

fundusze luksemburskiefundusze zagraniczne

Popularne


zobacz także

↑ na górę