Wrześniowa korekta na rynku obligacji okazją do tańszych zakupów

09.10.2019 | Quercus TFI
Po bardzo udanych wakacyjnych miesiącach, wrzesień przyniósł nieznaczną realizację zysków i straty na polskim rynku obligacji skarbowych. Indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych, stracił 0,26%.

WYKRES 1. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Zmiany

Wydarzenia rynkowe

Wrzesień przyniósł bardzo dużą zmienność na światowych rynkach długu skarbowego. Pierwsza część miesiąca upłynęła pod znakiem mocnej wyprzedaży rynków. Traciły nie tylko polskie obligacje, ale również amerykańskie i niemieckie. Wśród powodów takiego zachowania rynków warto nadmienić bardzo jastrzębie głosy z Francji, Niemiec i Finlandii o braku konieczności wprowadzenia kolejnej tury luzowania ilościowego oraz zmniejszenie i odłożenie w czasie ryzyka twardego Brexitu. Posiedzenia głównych banków centralnych, które miały miejsce w drugiej dekadzie września nie zawiodły inwestorów. Amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe po raz drugi w obecnym cyklu, a Europejski Bank Centralny zapowiedział rozpoczęcie nowego programu skupu aktywów i obniżył stopę depozytową do poziomu -0,50%. Napływające coraz słabsze dane z USA i strefy euro sygnalizują, że spowolnienie w przemyśle rozlewa się także na pozostałe sektory gospodarki. Brak porozumienia na linii USA – Chiny w sprawie polityki celnej tylko pogarsza i tak już wątłe perspektywy wzrostu gospodarczego. W takim środowisku obligacje skarbowe częściowo odrobiły straty poniesione w pierwszych dniach ubiegłego miesiąca. Polska krzywa rentowności (a także lokalna waluta) pozostawała pod presją w oczekiwaniu na wyrok europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. Dopiero początek października przyniósł znaczne odreagowanie wcześniejszych tendencji spadkowych cen polskich obligacji. Na przestrzeni całego miesiąca, rentowność 10-letnich niemieckich Bundów wzrosła z -0,70% do -0,57%, a amerykańskich Treasuries z 1,50% do 1,67%, mimo że w połowie września była już na poziomie 1,90%. Polskie obligacje również traciły. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 1,83% do 1,99%, a 5-letnich z 1,66% do 1,77%. Obligacje dwuletnie przyniosły nieznaczne zyski. Ich rentowność spadła z 1,54% do 1,50%.
 

Polska gospodarka


Wrzesień przyniósł stopniowe osłabienie pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce. Można zauważyć, że spowolnienie, które dotknęło Europę Zachodnią, przelewa się pomału na terytorium Polski. Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1,3%, a sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 6,0% (w stosunku do sierpnia 2018 roku). Płace rosły szybciej o 6,8%, a zatrudnienie o 2,6% (rok do roku). Wszystkie powyższe dane były słabsze od prognoz ekonomistów. Bezrobocie utrzymało się na poziomie 5,2%. Wskaźnik inflacji konsumenckiej w sierpniu wyniósł 2,9%. Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, a zgłoszony wniosek o obniżkę stóp procentowych, nie uzyskał wymaganej większości. Nie spodziewamy się zmian kosztu pieniądza do końca kadencji obecnej RPP.

WYKRES 2. Stopień finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu.

Stopień

Perspektywy

Wrześniowa korekta na rynku obligacji była okazją do tańszych zakupów, co skrzętnie wykorzystaliśmy w pierwszych dniach października. Najbliższe miesiące powinny przynieść powrót pozytywnych tendencji na polskim rynku długu. Inwestorom sprzyjają: brak podwyżek stóp procentowych, gołębie nastawienie głównych światowych banków centralnych czy niska podaż instrumentów skarbowych w związku z zakończeniem finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz zapowiedzią zrównoważonego budżetu w 2020 roku.

M. Zaród, Quercus TFI

TAGI:

komentarze zarządzającychQuercus TFI


Pozostałe komentarze

18
paź
Empty-hex
Co się stanie gdy globalne spowolnienie uderzy z pełną siłą?
16
paź
Empty-hex
Bezpieczne aktywa górą
15
paź
Empty-hex
Rynki akcji zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji
14
paź
Empty-hex
Dobry czas dla spółek paliwowych
9
paź
Empty-hex
Wojny handlowe wpływają na światowy wzrost gospodarczy
Wrześniowa korekta na rynku obligacji okazją do tańszych zakupów
8
paź
Empty-hex
Europejskie instrumenty o stałym dochodzie oferują wartość nawet przy ujemnej rentowności
7
paź
Empty-hex
Millennium: komentarz miesięczny
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę