Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec oczekuje dodatnich napływów w 2020 r.

17.09.2019 | Jan Chojnacki
Skarbiec TFI oczekuje, że ostatni kwartał tego roku, jak i pryszły rok, przyniosá dodatnie napływy netto środków do funduszy inwestycyjnych. Spółka pracuje obecnie nad nową ofertą dla klientów zza granicy

Skarbiec Holding posiada 3,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem w funduszach detalicznych. Przychody w roku obrotowym 2018 i 2019 wzrosły 11% do 112,9 mln zł z czego 33,2 mln zł wygenerowane było z tytułu opłaty zmiennej za zarządzanie, 78,2 mln zł z opłaty stałej. Fundusze Skarbca TFI odnotowały odpływy w wysokości 870 mln zł do sierpnia 2019 r. Jedną z przyczyn odpływów aktywów z funduszy była sytuacja na rynku, przy czym samo postrzeganie funduszy inwestycyjnych przez klientów jako instrument bardziej ryzykowny od depozytu miało duży wpływ na zwiększenie się liczby umorzeń – tłumaczy Grzegorz Zatryb. - Odpływy w największej mierze dotyczyły funduszy uznawanych za bezpieczne. Specyficznym problemem towarzystwa była zmiana właścicielska. Od grudnia 2018 roku fundusz Vendo FIZ AN kupił 100% udziałów w spółce Aoram, do której należy 32,99% akcji Skarbca Holding – dodaje.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jego zdaniem wejście w życie dyrektywy MIFID II znacznie utrudniło działalność towarzystwom takim jak Skarbiec TFI, które sprzedaż swoich funduszy opierają o niezależnych dystrybutorów. Skarbiec obecnie poszukuje alternatywnych kanałów dystrybucji w postaci multiagencji, jednak kwestia „zachęt” również w tym przypadku stanowi duże utrudnienie. Aby ominąć ten problem spółka postawiła na sprzedaż bezpośrednią, przede wszystkim kierowaną do instytucji, która przekroczyła już 200 mln zł.

Zarządzający funduszami także chcą ograniczyć udział obligacji korporacyjnych w portfelach, by uniezależnić się sytuacji związanych z pojedynczym emitentem, dlatego decydują się na zwiększenie ekspozycji na obligacje komunalne i obligacje zagraniczne. – Sądzimy, że napływy netto w przyszłym roku kalendarzowym staną się standardem – powiedział Grzegorz Zatryb 
Spółka chce wyjść ze swoją ofertą funduszy do klientów zagranicznych. Członkowie zarządu spółki nie chcieli podawać szczegółów dotyczących tego projektu. Poinformowali jedynie, że oferta może być przedstawiona pod koniec roku. Drugim projektem są Pracownicze Plany Kapitałowe.

- Podpisaliśmy 5 umów, natomiast trzeba pamiętać, że my stosunkowo późno weszliśmy w projekt PPK. Ważne jest to, że mamy coraz więcej wygranych przetargów. Jeśli chodzi o ten program - to, biorąc pod uwagę naszą pozycję na rynku - naszym targetem są małe i średnie spółki -  poinformowała Anna Milewska, prezes Skarbiec TFI. Chociaż podpisane jest tylko 5 umów, spółka ma na swoim koncie wygrane przetargi ze spółkami, które w chcą przejść do płacenia składek w najpóźniejszym możliwym terminie.

- Obecnie priorytetowym zadaniem dla Izby Zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi jest opracowanie nowego modelu rozliczania się z dystrybutorami” – powiedział Andrzej Sołdek. Uważa, że opłata dystrybucyjna w której jest kilka klas lub jednostek, w których dystrybutor jest wynagradzany w zależności od tego, jaki rodzaj serwisu dostarcza, przy odpowiednich wymaganych zmianach w przepisach prawa i po osiągnięciu konsensusu z KNF i MF jest do wprowadzenia.

TAGI:

Skarbiec TFI

zobacz także

↑ na górę