Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wcześniejsza wypłata z PPK: wkład własny

17.09.2019 | Jan Chojnacki
Wypłata z PPK na sfinansowanie wkładu własnego pozwala na skorzystanie ze 100% zgromadzonych środków przed 60. rokiem życia

Środki z PPK standardowo wypłacane są po 60 roku życia. Chcąc wypłacić je wcześniej, bez podawania żadnej przyczyny, zmuszeni jesteśmy zwrócić część oszczędności otrzymanych od państwa, zapłacić podatek od zysków kapitałowych i odprowadzić 30% środków otrzymanych od pracodawcy na wskazany rachunek ZUS. Jednakże nie dotyczy to dwóch przypadków: wypłaty w przypadku poważnego zachorowania oraz wypłaty na poczet wkładu własnego.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zamów raport „Wybór instytucji zarządzającej PPK” Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty. Dowiedz się więcej.
 

 

Wypełnij formularz!

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty.

!
!
!
!

* Pola obowiązkowe


Przez wkład własny ustawodawca rozumie wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny  zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu   przyznania kredytu hipotecznego.

Jeśli chcemy sfinansować wkład własny, możemy skorzystać ze 100% zgromadzonych na rachunku PPK środków. Korzystając z tego prawa, będziemy zobowiązani do ich zwrotu w wartości nominalnej w przeciągu maksymalnie 15 lat od dnia wypłaty środków, a rozpoczęcie spłaty nie może rozpocząć się później niż po 5 latach. Jeśli spóźnimy się ze spłatą środków zobowiązani będziemy zapłacić podatek od zysków kapitałowych od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Spłat naszych zobowiązań będzie pilnować instytucja, w której zaciągnęliśmy kredyt. Właśnie przez ten 15-letni okres uczestnik PPK może skorzystać z prawa do pokrycia wkładu własnego tylko do 45 roku życia. Ze środków zgromadzonych w PPK można sfinansować tylko jedną inwestycję.

Aby dokonać wypłaty, uczestnik powinien złożyć wniosek o wypłatę w bezpośrednio wybranej instytucji finansowej. Przelew dokonywany jest na rachunek bankowy uczestnika lub rachunek w SKOK-u wskazany we wniosku, jeśli środki mają być przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego. W pozostałych przypadkach na konto osoby zbywającej prawo własności budynku, lokalu, lub gruntu. W umowie powinno znaleźć się oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana, zasady i termin wypłaty oraz zasady i termin zwrotu. We wniosku konieczne jest zawarcie klauzuli, mówiącej o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

zobacz także

↑ na górę