Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec III Filar - ognisty temperament

10.09.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Skarbiec III Filar to nieszablonowy produkt, który znacząco wyróżnia się na tle konkurentów. Warto jednak jego charakterystykę rozpocząć od zmian kadrowych, które w ostatnim czasie zaszły w TFI. Od października 2017 r. częścią akcyjną zarządza Michał Stalmach, odpowiedzialny również za fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Może to mieć istotne znaczenie, gdyż pomysły inwestycyjne są zaczerpnięte m.in. z tego produktu. Wspomniana niestandardowość przejawia się m.in. w relatywnie wysokim zaangażowaniu w akcje. Chociaż nie musi być to regułą – część udziałowa może bowiem stanowić od 0 do 50% portfela – tylko w ostatnim czasie jest to wartość sięgająca górnej granicy przedziału, podczas gdy u konkurencji oscyluje bliżej 30%. Tak agresywne podejście naturalnie rodzi dwojakie skutki. W przypadku hossy na giełdzie fundusz zyskuje istotnie „tylko” z tego tytułu, a okres dekoniunktury szkodzi produktowi silniej. Niemniej jednak w kontekście realizowanych stóp zwrotu ważną rolę odgrywa również selekcja. Ma ona tym większe znaczenie, że portfel cechuje wysoka koncentracja. Oznacza to, że pojedynczy walor w znaczący sposób kontrybuuje do wyniku. W portfelu akcyjnym znajdziemy spółki z WIG20, przedsiębiorstwa o małej i średniej kapitalizacji oraz podmioty zagraniczne, przy czym udział każdej z tych części stanowi ok. 1/3 portfela akcyjnego. W przypadku spółek spoza rodzimego parkietu pomysły inwestycyjne zostały m.in. zaczerpnięte z funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, a preferowanymi kierunkami są Stany Zjednoczone oraz Europa. Drugi filar portfela – część dłużna – jest  kalką funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych. Niemniej jednak wiele transakcji o charakterze taktycznym (np. przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych) nie ma tu zastosowania, a obligacje korporacyjne powinny z czasem tracić na znaczeniu. Wynika to ze stabilizującej roli, jaką przypisano tej części portfela. W efekcie zarządzający (Grzegorz Zatryb) wartość dodaną buduje wyłącznie w oparciu o ryzyko stopy procentowej.
 

Uzasadnienie oceny
Skarbiec III Filar to specyficzny fundusz mieszany, o agresywnym profilu. Wysoka alokacja w akcje, selekcyjny charakter oraz poszukiwanie alfy na zagranicznych rynkach umożliwiają mu budowanie przewagi konkurencyjnej. Niemniej jednak rywalizacja o wysokie miejsca w tabeli okupiona jest ponadprzeciętną zmiennością, którą nie każdy inwestor zaakceptuje. Produkt jest zatem dedykowany maksymalistom, którzy mają świadomość zalet i ryzyka wynikającego z konstrukcji produktu. W krótkim okresie efektywność zarządzania funduszem (mierzona parametrem IR) może przyjmować skrajnie różne wartości, jednak w dłuższym terminie świadczy na jego korzyść. Chociaż nie upłynęło jeszcze zbyt wiele czasu, aby jednoznacznie ocenić ostatnie zmiany dokonane w funduszu, to jednak potencjał drzemiący w rozwiązaniu oraz jego relatywnie silna pozycja przemawiają naszym zdaniem za wyróżniającą, 4-gwiazdkową notą.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Produkt zakładający aktywną walkę o wyższe miejsca w tabeli.
  • Wysoka alokacja powinna sprzyjać wynikom podczas dobrej koniunktury na krajowym parkiecie.
  • Komponent zagraniczny umożliwia partycypację w koniunkturze na zagranicznych parkietach.
  • Okresowo wyniki funduszu są istotnie słabsze od średniej.
  • Opłaty obciążające inwestycje klientów na poziomie przekraczającym średnie wartości w grupie.
  • W czasie bessy na GPW fundusz może tracić wobec rywali z racji większej ekspozycji na rynek akcji.

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrosturatingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę