Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Skarbiec Małych i Średnich Spółek - cała naprzód

10.09.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 10 września 2019 r.

Fundusz: Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki

Charakterystyka produktu
Podobnie jak wiele innych produktów spod egidy Skarbiec TFI również Skarbiec Małych i Średnich Spółek nie oparł się zmianom. Dotyczyły one przede wszystkim zarządzającego – od października 2017 r. za sterami funduszu stoi Michał Stalmach – przy czym filozofia inwestycyjna produktu nie uległa znacznym modyfikacjom. Cechą charakterystyczną funduszu jest podejmowanie aktywnej walki o wynik. Sprowadza się to nie tylko do relatywnie wysokiej alokacji w akcje, ale również do dużej swobody zarządzającego w podejmowaniu taktycznych zakładów, z której to chętnie korzysta. Skala odchyleń względem benchmarku jest wysoka – lider portfela nie stroni od znaczących przeważeń czy niedoważeń konkretnych walorów względem indeksu WIG. Jest to tym bardziej istotne, że portfel cechuje relatywnie silna koncentracja (ok. 30-40 emitentów), co oznacza, że dobór konkretnych walorów ma kluczowe znaczenie w kontekście realizowanych stóp zwrotu. Preferowane są spółki z mWIG40 (ok. 45% według sprawozdania z 2018 r.), niemniej jednak dość istotną rolę pełnią również podmioty małe (z sWIG80) i najmniejsze (spoza indeksów). Z kolei komponent zagraniczny może stanowić maksymalnie ok. 10%, a jak dotychczas najpopularniejszymi kierunkami inwestycyjnymi była głównie Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone. Co więcej, w poszukiwaniu wartości dodanej zarządzający koncentruje się m.in. na spółkach o globalnym zasięgu, z dużym potencjałem wzrostu oraz przedsiębiorstwach o stabilnej pozycji, płacących dywidendę. Jak dotąd budowanie przewagi konkurencyjnej realizowane jest z powodzeniem, a fundusz plasuje się w górnej części tabeli. Rysą na wizerunku funduszu są jednak relatywnie wysokie koszty na tle konkurencji – zarówno opłata za zarządzanie, jak i manipulacyjna należy do najwyższych w grupie.
 

Uzasadnienie oceny
Skarbiec Małych i Średnich Spółek to fundusz o agresywnym profilu. Walkę o przewagę nad konkurencją umożliwia mu selekcyjny charakter oraz wysoka alokacja w akcje. Warto dodać, że ta koncepcja sprawdza się w różnych warunkach rynkowych – czy to podczas wzrostów, czy też spadków na krajowym parkiecie. Naturalnie przekuwa się to na efektywność zarządzania, mierzoną parametrem IR, która w ostatnich 36 miesiącach przyjmuje najwyższą notę w pięciostopniowej skali. Niemniej jednak obok tego należy wziąć też pod uwagę ponadprzeciętne koszty związane z inwestycją oraz to, że upłynęło relatywnie niewiele czasu na jednoznaczną ocenę zmian, jakie wprowadził nowy zarządzający. Reasumując powyższe argumenty, zdecydowaliśmy przyznać funduszowi ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Agresywny charakter funduszu, pozwalający na realną walkę o najwyższe stopy zwrotu w grupie.
  • Skuteczna selekcja.
  • Ponadprzeciętne wyniki zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
  • Wysokie opłaty.
  • Duża zmienność wyników.
  • Wysoka skala zakładów przy nietrafionych decyzjach może poskutkować słabszą pozycją na tle konkurencji.

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę